Realizowane projekty

Z radością informujemy o uruchomieniu nowego programu “Witamy i pomagamy”, we współpracy z Fundacja Biedronka, która udziela wsparcia finansowego dla uchodźców w Radomiu! Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom będzie wydawać Karty Zakupowe, które umożliwią zakup niezbędnych produktów dla tych, którzy potrzebują tego najbardziej.

Komu jest przeznaczona ta pomoc? Osoby fizyczne, które od 24 lutego 2022 r. przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, mające ponad 60 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością (grupa I niepełnosprawności). Pomóżmy razem tym, którzy tego potrzebują! Dziękujemy za wsparcie!

Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku określonego w umowie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r.


Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 4.640,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 0/00) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do  Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Od 1 kwietnia 2024 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
wynosi  6 550,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem”, który w wersji  standardowej jest samochodem 9–cio miejscowym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, bez przewozu wózków inwalidzkich na potrzeby wychowanków  Zespołu Niepublicznych  Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżecki Dolnym 52, 27-100 Iłża

DOFINANSOWANIE 110 000 zł

CAŁKOWITAWARTOŚĆ 222 384 zł

„Prowadzenie telefonu zaufania” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS-VI.8141.63.12.2023. IK z dnia 15 stycznia 2024r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

 

Celem zakładanego zadania jest:

– udzielanie pomocy ludziom, którzy przeżywają kryzys w różnych sferach życia,

 poprzez poradnictwo i konsultacje,

– wskazanie, gdzie można otrzymać pomoc doraźną i długofalową,

– dostarczenie wiedzy na temat uzależnień,

“REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2024R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”-  dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS.II.8030.5.1.2024.JL z dnia 16 stycznia 2024r.

 

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2024r. do 31grudnia 2024r.
Kwota dotacji: 45 000,00 zł.

Program realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej pn. „Żółty Talerz”- dopełnienie systemu dożywiania dzieci w roku 2023/2024
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Kwota dotacji: 30 000,00 PLN
Nr umowy: ŻT/8/3/2023/O  z dnia 21.08.2023
Termin realizacji: 01.09.2023 -31.08.2024

 

Projekt „Rodzina to My” dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023

Kwota dotacji: 180 000 PLN

Termin realizacji: 08.05.2023 – 29.12.2023

Nr umowy: BPD/PPR/KAMPANIE/26/2023

Celem projektu jest umocnienie pozycji rodziny we współczesnym świecie, podniesienie kompetencji wychowawczych oraz udzielenie wsparcia przez specjalistów.

Projekt jest skierowany do wszystkich osób pragnących rozwijać się w roli małżonka, rodzica, wychowawcy oraz osób które doświadczają trudności w tym zakresie.

Dzięki pozyskanym środkom Caritas Diecezji Radomskiej może zaoferować wiele działań związanych z tematyką rodzinną, takich jak: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, specjalistyczne warsztaty, konferencje dotyczącą miejsca, roli i wartości rodzinny w społeczeństwie oraz festyn rodzinny.

 

“REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2023R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”-  dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, w ramach umowy nr ZS.II.8030.7.4.2023.JL z dnia 24 kwietnia 2023r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 kwietnia 2023r. do 31grudnia 2023r.
Kwota dotacji: 45 000,00 zł.

Realizacja zadania publicznego: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku określonego w umowie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 4.640,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 0/00) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do  Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Od 1 kwietnia 2023 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wynosi 5 350,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Efekty POPŻ – Podprogram 2021

 

 1. Caritas Diecezji Radomskiej z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021– październik 2022.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 2300 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 48,54819 ton żywności;
 • 5300 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2021 dla 290 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 18 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 •      Ekonomiczne -4 spotkanie dla  60 uczestników
 •      Żywieniowo – dietetyczne  4 spotkanie dla 60 uczestników
 •      Kulinarne – 4 spotkanie dla 60  uczestników
 •     Niemarnowanie żywności – 4 spotkanie dla 60 uczestników
 • warsztaty w formie wydawniczej – dla 50 osób

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej pn. „Żółty Talerz”-dopełnienie systemu dożywiania dzieci w roku 2022/23
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Kwota dotacji: 35 000 zł
Nr umowy: ŻT//14/2022/O  z dnia 05.09.2022
Termin realizacji: 01.09.2022 -31.08.2023

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt pn. „Pedagogika uliczna 2022″ z zakres pomocy społecznej w województwie mazowieckim – Lokalna profilaktyka społeczna finansowany ze środków  Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.7.2022 z dnia  29 kwietnia 2022r.

Termin realizacji:01.04.2022 do 31.12.2022

 Kwota dotacji: 70 000 zł

Głównym celem zadania będzie wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb programu profilaktyki pomocy i interwencji społecznej jaką jest pedagogika uliczna, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci oraz młodzieży w obszarach zagrożeń; zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (z uwzględnieniem umiejętności wychowawczych, edukacji żywieniowej i ekonomicznej).

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców Lokalna Profilaktyka Społeczna – finansowany ze środków  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach umowy DRP-X/61/IŻ /2022 z dnia 7 lipca 2022r.

Głównym celem jest zidentyfikowanie i niwelowanie trudności i barier, z którymi spotykają się cudzoziemcy w codziennym życiu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również w kontekście funkcjonowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa.

 

Działania realizowane w zadaniu będą polegały na:

 • zapewnieniu wsparcia asystenta, który opracuje indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych cudzoziemców, udzieli wsparcia w kontaktach z instytucjami oraz w sytuacjach życia codziennego,
 • zapewnieniu pomocy prawnej i  psychologicznej,
 • zapewnieniu tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi,
 • zapewnieniu wsparcia dla dzieci i młodzieży podczas  zajęć szkolnych oraz organizacja zajęć pozaszkolnych.

 

Caritas Diecezji Radomskiej реалізує проект «Разом Mожемо Більше» – Перше Видання Програми Активізації для Іноземців Місцева Соціальна Профілактика – фінансується Міністерством Родини та Соціальної Політики за договором DRP-X/61/IŻ/2022 з дня 7 липня 2022.

Головна мета – виявити та зменшити труднощі та бар’єри, з якими іноземці стикаються у повсякденному житті, як в індивідуальному вимірі, так і в контексті функціонування в інституційно-правовій системі держави.

 

Діяльність, яка виконується в рамках проекту, полягатиме на:

 • забезпеченні підтримки асистента, який розробить індивідуальний шлях соціальної інтеграції для дорослих іноземців, надасть підтримку в контактах з установами та в повсякденних життєвих ситуаціях,
 • наданні юридичної та психологічної допомоги,
 • забезпеченні підтримки та усного перекладу в контактах з державними установами,
 • забезпеченні підтримки дітей та молоді під час шкільної діяльності та організації позакласної роботи.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, zgodnie z umową nr 45/PROO/5/2022. Dzięki pozyskanym środkom możliwa jest koordynacja działań w Diecezji Radomskiej, która nieprzerwanie jest prowadzona od dnia wybuchu wojny na Ukrainie, na rzecz uchodźców.


Umowa Nr Zs-Ii.8030.11.4.2021.Jlo Wsparcie Realizacji Zadania Publicznego Pod Nazwą  “Realizacja Zadania Publicznego  W Zakresie Ochrony   I Promocji Zdrowia    Dla Mieszkańców  Radomia Objętych Domową  I Stacjonarną Opieką Paliatywną W 2022 r., Nie Będących Świadczeniami Zdrowotnymi”

Termin Realizacji 1.01.2022R. – 31.12.2022 r.
Wysokość Dotacji: 40 000,00 zł.


Umowa o dotację   zawarta  w dniu 27.09.2021r. pomiędzy Kulczyk Foundation mająca na celu realizowanie zadania – dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą  “Żółty talerz” od 1.09.2021  do 31.08.2022r. Kwota dotacji  90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

Dotyczy dożywiania 205 dzieci wg list placówek.

 

 

Umowa nr ZS-VI.8141.51.13.2021.IK na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie telefonu Zaufania”, zawarta  11.01.2022r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.

Termin realizacji: 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

Kwota dotacji: 16 000,00zł.

Caritas Diecezji Radomskiej od dnia 1 kwietnia 2021r do 31 grudnia2021r realizuje program Ministra Rodziny i PolitykiSpołecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, – Edycja 2021.

Celem głównym zakładanego zadania jest prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Kwota dofinansowania: 80.000,00 złotych.

 

 

 

UMOWA NR  S – II.8030.16.3.2020.JL  O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE OCHRONY   I PROMOCJI ZDROWIA    DLA MIESZKAŃCÓW  RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ  I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2021R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2021R. – 31.12.2021R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 30 000,00ZŁ.

Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”
* pismo przewodnie
* warunki zapytania 
* informacja o wyborze oferty

UMOWA Nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r. O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

UMOWA NR ZS – II.8030.26.4.2019.JW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2020R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.01.2020R. – 31.12.2020R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 14.09.2020 R. nr ŻT/5/3/2020/CD Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ”
OD 1.09.2020 DO 31.08.2021R.
KWOTA DOTACJI 90 000 ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). – Dotyczy dożywiania 205 dzieci.

 

Umowa nr 608/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Przeżyj to nie sam” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 7 500,00 złotych (siedem tysięcy złotych).

Umowa nr 609/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Seniorze jesteś piękny” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 9 000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych).

 

 

Umowa nr DPS/B/031/2019
O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moduł I: Profilaktyka,” Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych”; realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy bezdomnym”.
Termin realizacji zadania 18.03.2019-31.12.2019r.kwota dotacji: 55 885,00złotych.

UMOWA NR 113/2019/CP zawarta w dniu 4 kwietnia 2019r. w Warszawie między:
Caritas Polska a Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie projektu pn: Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas w ramach Programu Senior Caritas. Kwota dofinansowania 12 000,00złotych (dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji 4.04.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa Darowizny nr 39/2019/CP zawartą w dniu 12.02.2019r. Caritas Polska na nieodpłatne i bezinteresowne dofinansowanie Programu „Na codzienne zakupy” realizowanego we współpracy z Jeronimo Martin Polska S.A.
Kwota darowizny: 228 000,00zł. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 8.08.2018R. Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2018 DO 31.08.2019R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 31/ PODPROGRAM 2018
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 11.10.2018r.

Skip to content