Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia Akademia Młodych 2024″
Dofinansowanie
: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 175 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.1.2.2024 z dnia 10.01.2024
Termin realizacji: 01.01.2024-31.12.2024

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 16 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.63.14.2023.IK z dnia 15.01.2024
Termin realizacji: 01.01.2024-31.12.2024

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 30 000,00 zł
Termin realizacji: 12.06.2023-15.09.2023

 

 

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje 2023
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 111 000,00 zł
Termin realizacji: 01.06.2023 -31.08.2023

 

 

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 15 600, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.62.24.2022.IK z dnia 30.12.2022
Termin realizacji: 01.01.2023 -31.12.2023

 

 

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia Akademia Młodych 2023″
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 160 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.1.2.2023 z dnia 02.01.2023
Termin realizacji: 01.01.2023-31.12.2023

Projekt realizowany przez Caritas Diecezji Radomskiej
pn. „Żółty Talerz”-dopełnienie systemu dożywiania dzieci w roku 2022/23
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Kwota dotacji: 35 000 zł
Nr umowy: ŻT//14/2022/O  z dnia 05.09.2022
Termin realizacji: 01.09.2022 -31.08.2023

Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 225 000, 00 zł ( 75.000 na 2020r.; 75 000 na 2021r.; 75 000 na 2022r.)
Nr umowy: 121/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -30.11.2022

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.51.15.2021.IK z dnia 11.01.2022
Termin realizacji: 01.01.2022 -31.12.2022

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 140 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.1.2.2022 z dnia 17.01.2022
Termin realizacji: 01.01.2022-31.12.2022

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 500,00 zł
Termin realizacji: 13.06.2022-31.08.2022

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje 2022
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 93 000,00 zł
Termin realizacji: 01.06.2022 -31.08.2022

 

 

Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 225 000, 00 zł ( 75.000 na 2020r.; 75 000 na 2021r.; 75 000 na 2022r.)
Nr umowy: 121/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -30.11.2022

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 12 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.4.6.2021.IK z dnia 12.03.2021
Termin realizacji: 15.03.2021 -31.12.2021

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.3.3.2021 z dnia 22.01.2021
Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2021

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 28 500,00 zł
Termin realizacji: 14.06.2021-31.08.2021

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 72 000,00 zł
Termin realizacji: 01.06.2021 -31.08.2021

 

 

 

Skip to content