Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 570.000 PLN
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Żółty Talerz
Nazwa zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą “Żółty Talerz”
Dofinansowanie: Kulczyk Foundation
Liczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka

Nazwa zadania: Akademia Caritas Dzieciom ​Caritas Polska
Przekazanie darowizny w postaci Modułów Pracowni Przyrodniczych o wartości 1428,57zł
Liczba: zadaniem objętych jest 40 wychowanków CNiZ Bajka
nr umowy: 364/2021/CP z dn. 17. września 2022r.