Realizacja zadania pn.: III Memoriał Sportowy osób niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II 

Termin realizacji: 01.09.2021 – 30.11.2021

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającej na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z umową nr 2021/0103/90042/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dn. 3 września 2021r. zawartą z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 15.000PLN.

Dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z umową nr BSp.525.17.2021.MCH z dn. 10 sierpnia 2021r. zawartą z Gminą Miasta Radomia w kwocie: 4.810PLN

Dofinansowanie zadania publicznego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r. zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/4899/2021 z dn. 9 sierpnia 2021r. zawartą z Województwem Mazowieckim w kwocie: 5.000PLN

Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze
profilaktycznym.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 570.000 PLN
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Zółty Talerz – logoNazwa zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą “Żółty Talerz”Dofinansowanie: Kulczyk FoundationLiczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka