Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

UMOWA NR ZS – II.8030.37.4.2018.EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA    DLA MIESZKAŃCÓW  RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ  I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ  W 2019R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”
TERMIN REALIZACJI 1.02.2019R. – 31.12.2019R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

 

UMOWA NR ZS – II.8030.30.2.2017.EW O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ  “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA    DLA MIESZKAŃCÓW  RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ  I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ  W 2018R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 10 stycznia 2018R.
TERMIN REALIZACJI 10.01.2018R. – 31.12.2018R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.

 

Skip to content