Regulamin eDarowizna

Informacje o dokonywanej płatności:

Adresat Caritas Diecezji Radomskiej
Kwota ofiary PLN
Imię
Nazwisko
Darowizna tytułem

Regulamin płatności dla Caritas Diecezji Radomskiej

I. Formy wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej:

1.Wpłat darowizn na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej (zwanej dalej Caritas) można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności on-line tj. przy użyciu kart płatniczych oraz ePrzelewów realizowana jest przeze eCard SA

a. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Caritas Diecezji Radomskiej. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:

ePrzelewy:
Płacę z inteligo (inteligo)
mTransfer (mBank)
MultiTransfer (MultiBank)
Płać z Nordea (Nordea)
Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
Przelew z BPH (Bank BPH)
Płacę z iPKO (PKO BP)
Pekao24Przelew (Bank Pekao)
Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
Płać z ING (ING Bank Śląski)
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
Alior Sync
Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.)
Płacę z IKO
Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.)
Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
PeoPay (Bank Pekao S.A.)

Przelewy półautomatyczne:
Deutsche Bank Polska S.A.
Invest Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Raiffaisen Bank Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Millennium Bank S.A.
Credit Agricole Bank S.A.
Bank DnB Nord Polska S.A.
Bank PKO S.A.
Inteligo Services
Bank Zachodni WBK S.A.
Bank Pekao S.A.

b. karty płatnicze

•Visa
•Visa Electron
•MasterCard
•MasterCard Electronic
•Maestro

c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Caritas Diecezji Radomskiej (ul. Kościelna 5 26-604 Radom) Bank Pekao SA II O/Radom 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

II Przeznaczenie wpłat darowizn:

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej
caritasradom.pl będą przeznaczane na działalność Caritas Diecezji Radomskiej, a w szczególności na:

a) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Radomskiej § 5. (zamieszczony na stornie)

b) pomoc społeczna w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, mająca na celu w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wspierająca osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiająca im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,

c) promocja i organizacja wolontariatu Caritas,

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności on-line na stronie internetowej ( caritasradom.pl) nie podlegają zwrotom.
3. Od każdej wpłaty pobierana jest prowizja zgodnie z warunkami umowy zawartej między firmą eCard SA a Caritas Diecezji Radomskiej.

III. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę
wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na
rzecz Caritas Diecezji Radomskiej w naszym serwisie.
2. Caritas zapewnia, i że dane osobowe Darczyńców przetwarzane
będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Caritas Diecezji Radomskiej.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Caritas Diecezji Radomskiej nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.