Zarząd

Ks. Damian Drabikowski – Dyrektor

 Urodzony w 1979 roku w Starachowicach. Ukończył I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. W roku 2005 z rąk ks. bp Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został skierowany do pracy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku. Po 4 latach pracy ks. Biskup skierował ks. Damiana do pracy w parafii w Wierzbicy. Następną placówką w posłudze duszpasterskiej ks. Damian była parafia Św. Mikołaja w Żarnowie.
Po 4 latach pracy został odwołany z funkcji wikariusza i mianowany v-ce dyrektorem Caritas Diecezji Radomskiej.

Od początku swej posługi duszpasterskiej ks. Damian włączał się w służbę ubogim i wykluczonym społecznie poprzez działalność w GKRPA w Szydłowcu organizując w ramach pracy pomoc osobom najbiedniejszym dotkniętym chorobą alkoholową. Wspierał również dzieci i młodzież poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. Był współorganizatorem Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej jak również Ogólnopolskich Mistrzostw Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej. Od początku posługi duszpasterskiej zaangażowany w działalność społeczno charytatywną. Organizował i koordynował działania charytatywne we wspomnianych parafiach. Był założycielem i opiekunem Szkolnego Koła Caritas, współorganizował imprez na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ks. Karol Piłat – Zastępca Dyrektora

Elżbieta Stolarczyk – Sekretarz

Katarzyna Myszka – Główna Księgowa

Komisja Nadzorcza:

Ks. Szymon Pikus – przewodniczący

Ks. Mariusz Wincewicz

Ks. Marcin Andrzejewski

 

Skip to content