Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Jest wspólnym dziełem Caritas Diecezji Radomskiej, Fundacji “Dać sercom nadzieję” i Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Funkcjonuje od 1 lutego 2005 r. Dla potrzeb wypożyczalni zaadaptowano część magazynu na ul. Kościelnej 5 w Radomiu. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 ? 15.30.

Wypożyczamy :

  • łóżka rehabilitacyjne
  • koncentratory tlenu
  • ssaki
  • materace
  • balkoniki
  • wózki inwalidzkie
  • gorsety
  • kule łokciowe.

Wypożyczanie sprzętu medycznego odbywa się na podstawie przedłożenia dokumentu lekarskiego (do wglądu) potwierdzającego zasadność naszej pomocy, dowodu osobistego, podpisania zobowiązania o dbałość o powierzony sprzęt oraz na podstawie wpłaconej kaucji. Wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju sprzętu medycznego i jego wartości. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie wypożyczonego sprzętu medycznego. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwolnienie z kaucji.

Za przekazany sprzęt dziękujemy Caritas Polska, osobom dobrej woli, radomskim lekarzom (Kawalerom Maltańskim), naszym znajomym ze Szwajcarii i Niemiec.

Skip to content