Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

 

Realizowane zadania publiczne:

Zadanie publiczne: „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy domowej

 

Zadanie powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy Nr 8141.53.6.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r. Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia.

Celem głównym Zadania publicznego jest  doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Oznacza to, że Zespół specjalistów Ośrodka pracuje nad wyprowadzeniem osób doświadczających  przemocy z kryzysu w jakim tkwili do momentu podjęcia proponowanych im form pomocowych.

Pomoc w zakresie tego Zadania : poradnictwo i konsultacje psychologiczne, psychoterapia metodą psychoanalityczną, terapia wsparcia, poradnictwo i konsultacje o charakterze prawnym.

Adresaci  Zadania: Osoby (dzieci, młodzież, dorośli), które doświadczały przemocy w przeszłości bądź obecnie jej doświadczają oraz są mieszkańcami miasta Radomia.

 

Czas realizacji Zadania: I.2017r. – XII.2019r.

 

 

Zadanie publiczne:  „Klinika rozwoju – zdrowa i aktywna rodzina, grupa, społeczność”

 

Zadanie zlecone Caritas Diecezji Radomskiej  przez Narodowy Instytut Wolności oraz sfinansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, na podstawie Umowy Nr 291_II/2018 z dnia 5 lipca 2018r. Zadanie sfinansowane ze środków P FIO 2018.

Celem głównym Zadania  jest stworzenie profesjonalnej przestrzeni w postaci Oferty Pomocy dla rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych marginalizacją, par rodziców, osób dorosłych, młodzieży, dzieci, w siedzibie Ośrodka Wsparcia, w której w bezpieczny sposób będą oni mogli leczyć się, uczyć się rozwijać, chronić i naprawiać. Cel jest realizowany poprzez przygotowanie bezpiecznych warunków do tego by było możliwe zatroszczenie się o adresatów w taki sposób by w przyjaznej atmosferze mogło odbywać się leczenie trudności emocjonalnych, wychodzenie z kryzysów emocjonalnych, tworzenie lepszej perspektywy rozwoju i naprawianie funkcjonowania człowieka.

Pomoc w zakresie Zadania: indywidualna psychoterapia dla małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, osób dorosłych,  indywidualna psychoterapia młodzieży i osób dorosłych, psychoterapia dla par i rodzin z dziećmi, indywidualna terapia wsparcia dla młodzieży i osób   dorosłych, poradnictwo prawne dla osób dorosłych.

Adresaci Zadania: z wymienionych form pomocy mogą korzystać Osoby z całego regionu radomskiego, które przeżywają trudności z powodu problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych oraz prawnych: dzieci, młodzież, pary osób dorosłych, rodziny z dziećmi.

Czas realizacji Zadania: VI.2018r. – XII.2019r.

Zadanie publiczne: “Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego”

Zadanie zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030, Edycja 2019, Priorytet 1a. wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Zadanie jest sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Celem głównym  Zadania  jest utworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z całego regionu radomskiego, w którym będzie możliwe naprawianie różnych trudności emocjonalnych i psychicznych jakie zniekształcają zdrowe ich funkcjonowanie w celu przygotowania ich do prawidłowego rozwoju i podejmowania dobrych relacji w rodzinie oraz otoczeniu rówieśniczym i społecznym.

Pomoc w zakresie Zadania: grupa wsparcia dla Rodziców Dzieci, które przeżywają różne trudności emocjonalne, bądź są leczone z powodu chorób psychicznych (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.), indywidualna psychoterapia dla małych Dzieci (od 0 do 10r. życia), w tym Niemowląt z Matkami (czas realizacji I.2020r.-XII.2021.), indywidualna psychoterapia dla Młodzieży (od 11 do 18r. życia) (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.), indywidualna psychoterapia dla Osób Dorosłych (czas realizacji I.2020r.-XII.2021r.), psychoterapia dla Par i Rodzin z Dziećmi (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

Adresaci Zadania: z wymienionych form pomocy mogą korzystać mieszkańcy regionu radomskiego, którzy potrzebują profesjonalnej pomocy w związku z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi, wychowawczymi: dzieci, młodzież, pary osób dorosłych, rodziny z dziećmi.

Czas realizacji Zadania: IX.2019r. – XII.2021r.

 

 

 

 

 

W celu skorzystania z wybranej formy pomocy

prosimy o wcześniejsze zapisanie się

pod numerem telefonu 48/365-10-87

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wszystkie formy pomocy są świadczone

w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzin

ul.Kościelna 14b w Radomiu

Skip to content