Historia

Historia Caritas Diecezji Radomskiej

Uczynki miłosierdzia spełniane są w Kościele od początku Jego istnienia. Stanowią one realizację szczególnego mandatu pozostawionego przez Chrystusa całej wspólnocie Kościoła Powszechnego. Dzieła miłosierdzia zawsze były i są najbardziej wiarygodnym świadectwem wierności Ewangelii i uobecniają miłosiernego Boga w dzisiejszych czasach. W tę jakże ważną misję Kościoła wpisuje się również młody Kościół Radomski. Diecezja Radomska została ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 roku bullą ” Totus Tuus Poloniae Populus”. Tego samego dnia Pierwszy Pasterz nowej diecezji Ks. Bp Edward Materski wydaje dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. W dokumencie tym zapisał m.in. “Działalność tej instytucji polecam opiece świętego Brata Alberta. Wszystkim, którzy pomni na słowa Chrystusa Pana: ?Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili? /Mt25,40/, podejmują trud pracy charytatywnej w ramach Caritas Diecezji Radomskiej błogosławię i życzę wytrwałości w służbie bliźnim”. Ważną datą jest dzień 4 października 2004 r. kiedy to ks.bp. Zygmunt Zimowski zatwierdza nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej pozwalający jej uzyskać rejestrację i status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS / 02.12.2004 r./

Pierwszym dyrektorem Caritas Diecezji Radomskiej został ks. kan. dr Stanisław Makarewicz. Ks. mgr Adam Płuciennik jako wicedyrektor organizował wówczas pierwsze zespoły charytatywne przy parafiach. W 1998 r. dyrektorem diecezjalnej Caritas zostaje ks. mgr Sławomir Gregorczyk W dniu 12 października 1998 r. ks. bp Edward Materski zatwierdza nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej. 4 września 1999 r. z rąk ks. bp. Jana Chrapka nominację na dyrektora Caritas odbiera ks. kan. Piotr Jaśkiewicz i pełnił tę funkcję do lipca 2004 r. następnie zostaje proboszczem parafii Świętej Rodziny w Radomiu.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju Parafialnych Zespołów Caritas ks. bp Jan Chrapek dekretem z dnia 28 lutego 2001 r. zatwierdza Statut “Caritas Parafialnych”.

Ciągle powstające i rozwijające się w diecezji dzieła charytatywne skłoniły ks. bp Zygmunta Zimowskego do powołania wicedyrektora Caritas, którym we wrześniu 2002 r. zostaje ks. mgr Radosław Walerowicz. Po niespełna dwóch latach, z dniem 12 lipca 2004 roku zostaje mianowany dyrektorem a od września tego samego roku z misją charytatywną do Caritas diecezjalnej ks. bp Zygmunt posłał ks. mgr. Grzegorza Wójcika jako wicedyrektora. Ks. kan. mgr Radosław Walerowicz pełnił funkcję dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej do grudnia 2009r. W 2010 r. otrzymał nominację na stanowisko dyrektora ekonomicznego Caritas Polska.

Można z całą pewnością stwierdzić, że dziś wspólnota Kościoła Radomskiego, prowadzona przez Jej Pasterza Ks. Bp. Henryka Tomasika tworzy i realizuje duszpasterski program miłosierdzia, o którym mówił Bł. Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. W sposób szczególny ten program wprowadzają w codzienne życie pracownicy i wolontariusze diecezjalnej Caritas. Troszczą się, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomagają współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga, aby w jej blasku i cieple ocalać ich człowieczeństwo.

Zmieniające się nieustannie warunki ekonomiczno-społeczne szczególnie dotykające osoby ubogie powodują zmiany działalności statutowej Caritas. Struktury Caritas muszą być bowiem w pełni mobilne i dostosowane do współczesnego świata i człowieka Dzisiejsza codzienna praca Caritas Diecezji Radomskiej obejmuje szereg działań, które najlepiej podsumowują słowa Chrystusa, który przypomina nam, że najważniejsze jest wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego.

Wśród najważniejszych dziedzin aktywności Caritas wymienia się działania na rzecz: dzieci, młodzieży, rodziny, osób niepełnosprawnych, chorych, starszych. Nie pozostają bez wsparcia Caritas również: ludzie dotknięci klęskami żywiołowymi oraz wypadkami losowymi. W Diecezji Radomskiej szczególną troską otoczone są sprawy bezrobocia i uzależnień.

Działalność Caritas nie ogranicza się do zabezpieczenia pomocy materialnej dla osób potrzebujących. Caritas zawsze czynnie włącza się w organizację: Dnia Chorych, Dnia Dziecka, Tygodnia Miłosierdzia, itp. Dzieci, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore są zapraszane na koncerty, wycieczki, prelekcje, rekolekcje itp.; obdarowywane są nie tylko upominkami, paczkami żywnościowymi ale również treściami duchowymi.

Do codziennych zadań należą:

  • Systematyczne wsparcie dla najuboższych rodzin Radomia i diecezji / np. każdego roku wydajemy kilka tysięcy paczek żywnościowych, w skrajnych sytuacjach wspieramy także materialnie ubogich i chorych poprzez pokrywanie kosztów leczenia czy rehabilitacji, organizowanie wyprawek szkolnych, dofinansowanie dożywiania w szkole oraz organizowanie koloni letnich i zimowych dla dzieci z ubogich rodzin itp.
  • zakładanie i prowadzenie placówek pomocy : Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Hospicjum św. Józefa, Telefon Zaufania “Linia Braterskich Serc”, NZOZ Stacja Opieki Caritas, Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Stołówki i Jadłodajnie, Fundusz im. Bp. Jana Chrapka, Fundacja Caritas na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego;
  • organizowanie struktur Caritas w postaci Caritas parafialnych;
  • formacja i edukacja pracowników charytatywnych i osób potrzebujących pomocy (Organizowanie różnego rodzaju szkoleń i dni skupienia dla wolontariuszy Parafialnych Caritas, Kościelna Rada Pomocy dla Bezrobotnych);
  • organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną (np. Koncerty i festyny charytatywne, Kampania społeczna “Kromka chleba”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom itp.)
Skip to content