Inicjatywa J. E. Ks. Bpa Edwarda Materskiego ówczesnego Ordynariusza Diecezji Radomskiej, który w dniu 29 marca 1998 roku powołał do życia specjalną Radę przy Caritas Diecezji Radomskiej, pod nazwą Caritas Diecezji Radomskiej “Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego”. Naczelnym zadaniem jest pomoc chorym, szczególnie dzieciom czekającym na kosztowne leczenie, poza granicami kraju.   Teren  działania Dzieła  – cała diecezja radomska.

Spotkania komisji odbywają się  w drugi czwartek miesiąca w siedzibie CDR w Radomiu przy ul. Kościelnej 5.
Komisja składa się z 10 członków – wolontariuszy.

Aktualny skład Komisji:
1. Ks. Robert Kowalski – Dyrektor CDR
2. Ks. Mirosław Bandos – Kapelan RSzS
3. Ks. Grzegorz Wójcik – Kapelan RSzS
4. Ks. Radosław Kacprzak – Kapelan WSzS
5. P. Stanisław  Michalak
6. dr Jadwiga Kazana
7. dr Barbara Paczwa
8. dr Jadwiga Waldek
9. P. Janina Jesionek
10. P. Marek Waśkiewicza

Pomoc udzielana rodzinom zależna jest od rodzaju choroby, zamożności rodziny, zastosowania terapii (operacje, przeszczepy, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt medyczny, refundacja leków).

W dniu 29 marca 2012 roku pożegnaliśmy Ś.P. J. E. ks. Bpa Edwarda Materskiego. Dziękujemy Panu Bogu, że mieliśmy szczęście spotkać na naszej drodze tak wyjątkową Osobę pełną dobroci, miłości, wiary, promieniującą radością i uśmiechem.  Ks. Biskup Edward uczył przestrzegania  zasady by pieniądze od ludzi dobrej woli, wracały do ludzi będących w potrzebie i aby ci nigdy nie tracili nadziei na uzyskanie pomocy. W tym duchu nadal działa i wspiera chorych Dzieło im. bł. Ks. Bolesława Strzeleckiego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Prośba do komisji o wsparcie/ dofinansowanie (koniecznie sprecyzowana; sprzęt rehabilitacyjny, turnus, leki, operacji, itp.)
2. Opinia od Ks. Proboszcza
3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich – ksero; praca, zasiłki, emerytura, renta, zapomogi, dochody z ziemi, alimenty itp.
4. Pełna dokumentacja medyczna – ksero;
5. Skierowanie/zakwalifikowanie ( na turnus rehabilitacyjny, sprzęt, leki, itp.) – faktura proforma;
6. Zaświadczenie o dofinansowaniu z innych instytucji/ fundacji – NFZ, PCPR, MOPS, PFRON, itd.