Stołówki i Jadłodajnie

Caritas Diecezji Radomskiej we współpracy z parafiami prowadzi na terenie diecezji 4 Jadłodajnie:
– Jadłodajnia im .bł .Ks. Bolesława Strzeleckiego przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu
– Jadłodajnia im. Filipa Neri przy ul. Siennej 7 w Radomiu
– Jadłodajnia im. Bp. Jana Chrapka przy ul. 15-go Stycznia w Pionkach
– Stołówka Caritas w Starachowicach przy ul. Kościelnej 12

Jadłodajnie Caritas to najważniejsze dzieło Caritas Diecezji Radomskiej, którego istota zawiera się
w haśle „Chleb rozdawany miłością”.
Stołówka przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu rozpoczęła swoją działalność 18 marca 2000 roku. Przygotowywany jest tu gorący posiłek osobom, które nie są w stanie zapewnić go sobie samodzielnie. Podopiecznymi Jadłodajni Caritas są osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, dotknięte problemem alkoholowym, nie posiadające żadnych środków do życia.
Wszyscy potrzebujący kierowani są do naszej stołówki głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a także parafie rzymsko-katolickie. Osoby korzystające z naszych Jadłodajni dostają ciepłą pożywną zupę i porcję chleba a w wyjątkowych przypadkach suchy prowiant. Stołówki wydają
ok. 270 porcji posiłków dziennie w tym ok.100 porcji otrzymuje Jadłodajnia im. Filipa Nerii, przy
ul. Siennej 7, która rozpoczęła swoją działalność 23 grudnia 1999 roku. Liczba osób potrzebujących tej formy pomocy zdecydowanie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, kiedy to gorący posiłek niejednokrotnie ratuje tym ludziom życie, bo jest to czasem jedyny ich posiłek spożyty w ciągu dnia.
Osobom korzystającym z naszych Jadłodajni staramy się zapewnić jak najlepsze warunki
do spożywania posiłków, zabezpieczamy bazę lokalową, dbamy o higienę i warunki sanitarne, doposażamy kuchnię w asortyment AGD, przeprowadzamy konieczne remonty, oraz zabezpieczamy sprawność urządzeń technicznych.

Pod patronatem Caritas Diecezji Radomskiej w Pionkach przy ul. 15-go Stycznia, została uruchomiona Jadłodajnia im. Bp. Jana Chrapka. Powstała 11 listopada 2002 roku z inicjatywy władz samorządowych i parafii pionkowskich. W Jadłodajni każdego dnia wydawany jest gorący posiłek
z którego korzysta około 35 osób dziennie, a w okresie zimowym ok. 55 osób. Koszty posiłków częściowo pokrywane są przez GOPS i MOPS.

 

Swoją opieką radomska Caritas objęła również pierwszą w Starachowicach, założoną w 1999 roku Jadłodajnię przy ul. Kościelnej 12. Stołówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 13-15 tej, a w soboty od 12-13.30. Korzysta z niej około 200 osób.

Skip to content