Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu informuje , że w okresie od 01.01.2022 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą :
Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu.

Niniejsze zadanie publiczne zostało powierzone w formie wsparcie Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy nr ZS.III.8124.12.2.2022 z dnia 17.01.2022 roku .
Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia , 10% z środków własnych.

Caritas Diecezji Radomskiej od dnia 1 kwietnia 2021r do 31 grudnia2021r realizuje zadanie publiczne Ministra Rodziny i PolitykiSpołecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2021, na podstawie umowy DPS/B/28/2021

Kwota dofinansowania: 80.000,00 złotych.                                     

Caritas Diecezji Radomskiej

z siedzibą w Radomiu informuje, że w okresie od 02.01.2018 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

„Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu”  w 2018 roku.

Niniejsze zadanie publiczne zostało powierzone  w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy  NR ZS.III.8124.1.2.2018 z dnia 02.01.2018 roku.

Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia  10% z środków własnych.

 

Obecnie Caritas Diecezji Radomskiej informuje, że w okresie od 01.02.2016 roku realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

„Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2016r. Niniejsze zadanie publiczne zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.17.2.2016 zawartej w dniu 11.02.2016r. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% ze środków własnych.

Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu? w 2014r. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.13.2.2014 zawartej w dniu 20.01.2014r w Radomiu.

Kwota dotacji: 60.000,00zł.

Skip to content