Realizacja zadania publicznego: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.
Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku określonego w umowie nr 5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3 428,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.
Od 1 kwietnia 2019 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu wynosi 3 829,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych)
Od 1 kwietnia 2020 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu wynosi 4 033,00 zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote)
Od 1 stycznia 2021 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu wynosi 4 290,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

Od 1 kwietnia 2019 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu wynosi 3 829,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych).

Od 1 kwietnia 2020 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu wynosi 4 033,00 zł (słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote).

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 01.01.2019 – 31.12.2022
Realizacja zadania publicznego: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.

Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku określonego w umowie nr 5/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3 428,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.

 

 

Realizacja zadania publicznego:
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Projekt pod tytułem: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – dotacja uzyskana od Powiatu Radomskiego.
Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego i innych. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku określonego w umowie nr 2/2023 z dnia 02 stycznia 2023 r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 4.640,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 0/00) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Od 1 kwietnia 2023 r. kwota miesięczna na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Zespołu Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wynosi 5 350,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
Skip to content