Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadanie pt.: “VI Konkurs Taneczny Osób Niepełnosprawnych”.

Umowa nr 13/2021, zawarta w dniu 27.09.2021r. w Radomiu, pomiędzy Powiatem Radomskim w imieniu którego działa PCPR w Radomiu.

Kwota dofinansowania, wynosi 4 500,00 zł.

Termin realizacji 11 października – 8 listopada 2021r.

Realizacja zadania publicznego, pt.: „Dla Nas i wokół Nas”.

Umowa nr W/UMWM-UU/UM/KP/4301/2021, zawarta w dniu 21.07.2021r. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Caritas Diecezji Radomskiej.

Kwota dofinansowania zadania, wynosi 20.000,00 zł.

Termin realizacji od 21.06.2021r. do 20.08.2021r.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zadanie, pt.: „XI Festiwal Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”.

Umowa nr 3/2021, zawarta w dniu 28.05.2021r. w Radomiu, pomiędzy Powiatem Radomskim w imieniu którego działa PCPR w Radomiu.

Kwota dofinansowania 4.500,00 zł.

Termin realizacji 14 czerwca-9 lipca 2021r.

Realizacja zadania publicznego “Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – wspieranie rodzin  z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna), pt.: “Z nami i wśród nas”.

 Umowa nr 1/PTR/2021, zawarta w dniu 21.04.2021r. w Iłży.

 Kwota dofinansowania, wynosi 7 000,00 zł.

 Termin realizacji od 01.04.2021r. do 31.12.2021r.

Realizacja zadania publicznego „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” pod tytułem Ciekawostki wśród nas”. Zadanie to, będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdów integracyjnych o charakterze społeczno-kulturowym jako poznanie i nabywanie nowych umiejętności i wiadomości oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych i imprez integracyjnych osoby z niepełnosprawnością.

Umowa nr 06.02.2021.AP, zawarta w dniu 22.02.2021r. w Kowali.

Kwota dofinansowania, wynosi 3 000,00zł.

Termin realizacji od 22.02.2021r. do 31.12.2021r.

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej gmina Iłża ze środków PFRON.

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2021r.

Kwota dofinansowania, wynosi 717 360,00 zł.