Program wyrównywania różnic między regionami III

Dofinansowanie projektu w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, pn.: “Remont łazienek oraz wymiana mebli i sprzętu AGD w pracowni gospodarczo-kulinarnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”.

Umowa nr 2/F/2021, zawarta w dniu 6 października 2021r. w Radomiu.

Termin realizacji od 06.10.2021r. do 31.03.2022r.

Łączna wartość projektu wynosi 64 491 zł.

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PFRON.

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2022r.

Kwota dofinansowania, wynosi 843 360,00 zł.

Skip to content