Program wyrównywania różnic między regionami III

Dofinansowanie projektu w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, pn.: “Remont łazienek oraz wymiana mebli i sprzętu AGD w pracowni gospodarczo-kulinarnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej”.

Umowa nr 2/F/2021, zawarta w dniu 6 października 2021r. w Radomiu.

Termin realizacji od 06.10.2021r. do 31.03.2022r.

Łączna wartość projektu wynosi 64 491 zł.

Realizacja zadania publicznego „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” pod tytułem “Jesteśmy aktywni”.

W ramach zadania zostaną zorganizowane działania o charakterze społeczno-kulturowym, dążące do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz integracji osób z niepełnosprawnością.

Celem nadrzędnym, podczas realizacji zadania, będzie udzielenie pomocy w przezwyciężeniu barier i trudności sytuacji życiowej, poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, wyjście z domu oraz możliwość nauki i zdobywania nowych doświadczeń przydatnych w codzienności.

Umowa nr 05.02.2022.AP, zawarta w dniu 17.02.2022r. w Kowali.

Kwota dofinansowania, wynosi 3 000,00zł.

Termin realizacji od 17.02.2022r. do 31.12.2022r.

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PFRON.

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2022r.

Kwota dofinansowania, wynosi 843 360,00 zł.