UMOWA NR ZS-VI.8141.48.11.2020.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta  14.01.2021r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: 1styczeń 2021r. – 31 grudnia 2021r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł. 
(piętnaście tysięcy złotych)

 

UMOWA NR ZS-II.8141.50.29.2019.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 29.01.2020r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: styczeń 2020r. – 31 grudnia 2020r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)
Podatek Vat jest kosztem

UMOWA NR ZS-II.8141.50.29.2019.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 29.01.2020r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: styczeń 2020r. – 31 grudnia 2020r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)
Podatek Vat jest kosztem

UMOWA NR ZS-II.8141.55.35.2018.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 1.02.2019r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji luty 2019r. – 31 grudnia 2019r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

UMOWA NR ZS-II.8141.66.30.2017.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 10.01.2018r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 10 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)