„Prowadzenie telefonu zaufania” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom, 

w ramach umowy nr ZS.III.8124.8.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

 

Celem zakładanego zadania jest:

– udzielanie pomocy ludziom, którzy przeżywają kryzys w różnych sferach życia,

 poprzez poradnictwo i konsultacje,

– wskazanie, gdzie można otrzymać pomoc doraźną i długofalową,

– dostarczenie wiedzy na temat uzależnień,

– propagowanie stylu życia, wolnego od substancji uzależniających.

 

Bezpłatny numer – Telefon Zaufania 800 311 800 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 22.00

 

 

„Prowadzenie telefonu zaufania” dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom,

w ramach umowy nr ZS-VI.8141.51.13.2021.IK z dnia 11 stycznia 2022r.

Termin realizacji zadania publicznego od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł.

Celem zakładanego zadania jest:
– udzielanie pomocy ludziom, którzy przeżywają kryzys w różnych sferach życia, poprzez poradnictwo i konsultacje,
– wskazanie, gdzie można otrzymać pomoc doraźną i długofalową,
– dostarczenie wiedzy na temat uzależnień,|
– propagowanie stylu życia, wolnego od substancji uzależniających.

Bezpłatny numer – Telefon Zaufania 800 311 800

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 22.00

UMOWA NR ZS-VI.8141.48.11.2020.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta  14.01.2021r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: 1styczeń 2021r. – 31 grudnia 2021r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł. 
(piętnaście tysięcy złotych)

 

UMOWA NR ZS-II.8141.50.29.2019.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 29.01.2020r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: styczeń 2020r. – 31 grudnia 2020r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)
Podatek Vat jest kosztem

UMOWA NR ZS-II.8141.50.29.2019.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 29.01.2020r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji: styczeń 2020r. – 31 grudnia 2020r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)
Podatek Vat jest kosztem

UMOWA NR ZS-II.8141.55.35.2018.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 1.02.2019r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji luty 2019r. – 31 grudnia 2019r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

UMOWA NR ZS-II.8141.66.30.2017.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 10.01.2018r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 10 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

 

Skip to content