“Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn”

Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy nr ZS.III.8124.4.2.2019 z dnia 02.01.2019 . Zadanie  zostało powierzone Caritas Diecezji Radomskiej.

Zadanie publiczne o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% z środków własnych.

Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn przez Gminę Miasta Radomia na podstawie  Umowy nr ZS.III.8124.3.2.2019 z dnia 01.02.2019. Zadanie  zostało powierzone Caritas Diecezji Radomskiej.

Zadanie publiczne o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, 10% z środków własnych.

Obecnie Placówka dysponuje 53 miejscami, w tym:

  • W Schronisku dla Bezdomnych Kobiet– 26 miejscami
  • W Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet – 3 miejscami
  • W Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn – 24 miejscami

(Noclegownie czynne są od 1 października do 30 kwietnia)

 

Skip to content