Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa istnieje w strukturach Caritas od początku jego istnienia w Diecezji Radomskiej.

Początki datuje się na czerwiec 1991 roku. Inicjatorem był Ksiądz Eugeniusz Klimiński z parafii Św. Józefa (Pallotyni) na Młodzianowie, który zaprosił do Radomia Księdza Eugeniusza Dutkiewicza a Gdańska, ówczesnego Krajowego Duszpasterza Hospicjów. Ksiądz Dutkiewicz był osobą niezwykłą, jakby stworzony do zrozumienia i współodczuwania z chorymi. Szybko ?zaraził” swoją wrażliwością ludzi.

Pierwszą pacjentkę objęto opieką w styczniu 1992 roku. Zespół tworzyła szczególnie zwarta grupa przyjaciół, którym przyświecał wspólny cel ? grupa bez hierarchii, która chciała ofiarować bezinteresownie swój czas chorym, tym najbiedniejszym, bo uwięzionym w klatce swojej choroby w ostatnim okresie swojego życia. Szybko okazało się, że często na równi z chorymi pomocy, jakkolwiek innego rodzaju ? potrzebują rodziny chorych, przestraszone, niepewne i zdezorientowane. Trzeba było też objąć swoistą opieką Rodziny Osierocone po odejściu najbliższych. Hospicjum nie jest miejscem, to przede wszystkim forma opieki, szczególna filozofia. Jakkolwiek musi być miejsce wspólnych spotkań Zespołu Hospicyjnego, to tej przestrzeni nie tworzy żadna instytucja lecz ludzie, którym przyświeca wspólny cel, którzy umieją czytać słowa i gesty chorych.
Do sierpnia 1993 roku Zespół hospicyjny miał miejsce swoich spotkań w salce parafii Księży Pallotynów przy ul. Wiejskiej 2,

a od jesieni 1993 Zespół wszedł w struktury Caritas jako grupa nieformalna i przeniósł swoje spotkania do parafii Św. Stefana przy ul. Idalińskiej 32 w Radomiu.

Od września 2000 roku siedzibą zespołu stała się Caritas Diecezji Radomskiej przy ul. Kościelnej 5, przy której Zespól Domowej opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa funkcjonuje do chwili obecnej. Zespół opiera się wyłącznie na wolontariacie. Ilość wolontariuszy w trakcie tych lat ulegała zmianom zarówno liczebnym jak i personalnym. Obecnie posługuje chorym 14 wolontariuszy niemedycznych, 1 pielęgniarka i Ksiądz Kapelan. Z uwagi na brak lekarza zespół na stałe współpracuje z Poradnią Opieki Paliatywnej i Hospicjum przy ul. 1905 Roku. Potrzeba takiej posługi jest ogromna. Z roku na rok przybywa nam podopiecznych, tylko w 2013roku przy łóżkach chorych nasi wolontariusze spędzili ponad 2,5 tysiąca godzin. Ale pomoc wolontariuszy nie polega tylko na posłudze przy chorym, ale na wsparciu jego rodziny. Pomoc przy umówieniu wizyty lekarskiej, realizacji recept, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjno-medycznego itp. Czasami rodzina potrzebuje, aby ktoś z nimi po prostu porozmawiał, pocieszył, doradził, pobył.   Dla wielu osób spotkanie z chorobą osoby najbliższej jest pewnego rodzaju traumą, brak przygotowania do takiego zdarzenia powoduje ogólny paraliż całej rodziny. Jeszcze gorzej jest w przypadku braku rodziny. Wtedy chory skazany jest na pomoc ludzi wielkiego serca, miłosierdzia.

Wolontariusze systematycznie uczestniczą w ramach podnoszenia kwalifikacji w szkoleniach medyczno ? pielęgnacyjnych  w Częstochowie. Corocznie odbywa się w Radomiu Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego organizowana przez Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, a od 2008 roku odbywają się w Licheniu Dni Formacyjno ? Szkoleniowe w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Ponadto Caritas Diecezji Radomskiej organizuje Dni Skupienia i Rekolekcje, Msze Św. dla wolontariuszy Hospicjum i Rodzin Osieroconych.

 

“Oby nigdy nie zabrakło nam pierwotnego zapału
Oby nigdy nie brakowało chętnych do posługi
Oby nigdy tytułu nagrody nie trzeba było wymawiać ze znakiem zapytania”

UMOWA NR ZS – II.526.4.2.2015 O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ “REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2015R., NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI” ZAWARTA 3.02.2015R.
TERMIN REALIZACJI 3.02.2015R. – 31.12.2015R.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 40 000,00ZŁ.(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ.)

 

Aktualności:

Najbliższa Msza Św. odbędzie się 15 marca 2015 r. w II Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00. w kościele pw Chrystusa Króla –  os. Gołębiów – ZAPRASZAMY

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5, 26 – 604 Radom

Tel. 48 365 29 29, 48 365 29 28

Skip to content