Fundusz Biskupa Jana Chrapka

NARODZINY FUNDUSZU IM. BP. JANA CHRAPKA

W odpowiedzialną troskę o kontynuację dzieł miłości, które zainicjował bp. Jan Chrapek w czasie pasterzowania diecezją radomską wpisuje się działalność Funduszu im. bp. Jana Chrapka. Fundusz został powołany przez bp. Stefana Siczka w grudniu 2001 roku na wniosek p. Elżbiety Sobieraj i p. Zbigniewa Miazgi. Pomysłodawcy zaistnienia tego dzieła swoim oddaniem i zaangażowaniem dali początek jego pracy, ofiarowując dochód ze sprzedaży kalendarza poświęconego bp. Janowi Chrapkowi na wsparcie zainicjowanych przez Niego dzieł.
?Bp. Jan Chrapek odznaczał się szczególną wrażliwością na potrzeby ludzi wymagających zarówno duchowego wsparcia jak i materialnej pomocy. Zaowocowało to wieloma inicjatywami niosącymi dobro i nadzieję, poprzez które również rozbudzał w nas wyobraźnię miłosierdzia. Winniśmy bp. Janowi ogromną wdzięczność za piękne owoce Jego pasterskiego posługiwania. Zrodzone z tej wdzięczności zobowiązanie i odpowiedzialność przynaglają nas do troski o wyrazistość śladów Jego wielkiego serca, by nie zasypał ich piasek pędzony wiatrem historii?- mówi p. Elżbieta Sobieraj wyjaśniając motywy powołania Funduszu.
?Stajemy w obliczu nauczania społecznego bp. Jana Chrapka, w obliczu Jego duchowości ukształtowanej przykładem życia bł. ks. Bronisława Markiewicza, zadziwieni Jego pasją wiary i niezmordowaną chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich. Pragniemy ? zapatrzeni w najszlachetniejsze przymioty swego Patrona, wsparci Jego orędownictwem ? pójść w działaniu Jego śladami? ? kontynuuje p. Zbigniew Miazga.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU IM. BP. JANA CHRAPKA

Współudział w zakupie mammobusu
Pierwszą inicjatywą Funduszu im. bp. Jana Chrapka było wsparcie profilaktycznego programu raka piersi, który był zamysłem bp. Jana. Realizacja programu była wówczas zagrożona – ze względu na trudności finansowe. Fundusz dołączył do Fundacji Sue Ryder w Polsce i Caritas Diecezji Radomskiej, by mogła być zrealizowana pierwsza faza projektu ? zakup mammobusu. Uroczyste poświęcenie laboratorium do profilaktycznych badań piersi odbyło się w dniu 9 czerwca 2000 roku przed katedrą Radomską i było częścią obchodów 10. rocznicy Caritas Diecezji Radomskiej. Podkreślając rolę Funduszu w realizacji przedsięwzięcia, ówczesny Prezes Fundacji Sue Ryder i wiceambasador Królestwa Szwecji ? Jan Henryk Amberg powiedział: Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje człowieczeństwo podejmując odpowiedzialność za innych (?) Ostatnie kroki są zawsze najtrudniejsze. Dzięki Wam, dzięki Funduszowi, mogliśmy dojść do mety. I tak zaczęło się spełniać jedno z marzeń bp. Jana. To wrażliwość Jego serca przynagliła go do troski o zdrowie matki, aby ocalić ją dla dzieci.
Adaptacja Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym
Bp. Jan Chrapek w swojej wrażliwości i pasji czynienia dobra powziął myśl o utworzeniu ośrodka ? pierwotnie Domu Matki i Dziecka ? Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, w którym udzielano by cierpiącym matkom i dzieciom, właściwej w takich przypadkach pomocy. Fundusz wspierał adaptację budynku, a później funkcjonowanie placówki, która nosi imię Jana Pawła II, a dzisiaj jest dwufunkcyjnym domem Matki i Dziecka.
Wsparcie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno ? Opiekuńczego
W miarę posiadanych zasobów finansowych Fundusz wspierał kolejne dzieło zrodzone z ewangelicznej dobroci bp. Jana ? Katolicki Ośrodek Adopcyjno ? Opiekuńczy. Ośrodek przygotowuje rodziny adopcyjne, zastępcze do swoich funkcji oraz koordynuje proces adopcji dzieci.
Wsparcie dla Ośrodka Edukacyjno ? Charytatywnego Emaus
Fundusz im bp. Jana Chrapka dołożył swoją cegiełkę do budowy Ośrodka Edukacyjno ? Charytatywnego Emaus w Turnie k/Białobrzegów, który służy mieszkańcom naszej diecezji (w tym także osobom niepełnosprawnym i dzieciom z rodzin najbiedniejszych) na potrzeby rekolekcji, szkoleń i wypoczynku. Wszystkie ofiary złożone za kalendarz diecezjalny na 2006 rok przeznaczył na wyposażenie Ośrodka. (foto Ośrodka)
Program Stypendialny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. bp. Jana Chrapka
Program Stypendialny dla Dzieci Niepełnosprawnych jest dziełem zainicjowanym przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka w duchu wrażliwości Patrona.
Niepełnosprawność nie oznacza jedynie potrzeby, jest także i nade wszystko bodźcem i napomnieniem. Oczywiście, domaga się ona pomocy, lecz bardziej stanowi ona wyzwanie wobec zbiorowego i indywidualnego egoizmu; jest zaproszeniem do coraz to nowych form braterstwa (Jan Paweł II, Jubileusz Niepełnosprawnych).
Doskonałość na wzór samego Boga realizuje się przede wszystkim w odniesieniu do bliźnich (…) Przyszłe dobro Polski zależy od ludzi solidarnych w trosce o innych (bp. Jan Chrapek).
Fundusz, czerpiąc z bogactwa myśli i świadectwa życia Jana Pawła II i bp. Jana Chrapka, poszukuje coraz to nowych dróg świadczenia miłości będącej wyrazem troski i odpowiedzialności za człowieka, a nade wszystko wypełnieniem słów Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Owocem takich poszukiwań jest utworzenie Programu Stypendialnego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. bp. Jana Chrapka. Program ten służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Diecezji Radomskiej ? uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, których edukacja jest zagrożona bądź utrudniona poprzez ich niepełnosprawność i bariery materialne.
Program Stypendialny dla Dzieci Niepełnosprawnych zasadza się na ofiarach złożonych za kalendarz Diecezji Radomskiej jak i na indywidualnych wpłatach na konto Funduszu. Od ludzkiej życzliwości i wrażliwości uzależniona jest skala naszej pomocy. Każdy może mieć w niej swój udział. Nieocenioną jest ofiarność Pani Janiny Dłuskiej, znanej radomskiej społeczniczki, inicjatorki budowy Alei im. bp. Jana Chrapka w Parku im. T. Kościuszki w Radomiu, autorki opowiadań dla dzieci, oraz tomików poezji, z których dochód przeznacza na nasz program stypendialny.

PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ

Szczególną troską Funduszu im. bp. Jana Chrapka jest podtrzymywanie pamięci o tragicznie zmarłym Pasterzu Diecezji Radomskiej. Wynika to z przeświadczenia, że bp. Jan był i jest szczególnym darem Opatrzności dla radomsko-świętokrzyskiej ziemi, dla Kościoła w Polsce i świecie. Widocznym wyrazem pamięci i wdzięczności są wieczory modlitwy, zadumy i artystycznych wzruszeń organizowane przez Fundusz w rocznice śmierci i w dzień imienin bp. Jana Chrapka. Zasadniczym elementem wieczoru jest zawsze Msza św. w intencji Zmarłego sprawowana zwykle w Katedrze Radomskiej przez liczne grono kapłanów na czele z księżmi biskupami. Świątynia wypełnia się na ten czas wiernymi oraz specjalnie zaproszonymi gośćmi. Zawsze obecna jest Rodzina bp. Jana Chrapka i przyjaciele. Przybywają w dużej liczbie księża i siostry zakonne, alumni WSD w Radomiu, przedstawiciele władz różnego szczebla, członkowie Kapituły Funduszu, Poczty Sztandarowe, nauczyciele i uczniowie szkół noszących imię bp. Jana Chrapka, przedstawiciele ruchów i wspólnot kościelnych oraz ci, których dotknęło dobro promieniujące z serca bp. Jana. Wszyscy zgromadzeni łączą się w refleksji nad odejściem bp. Jana, w zanoszeniu próśb o chwałę nieba dla Niego i w dziękczynieniu Bogu za dar Jego osoby.
Po Mszy św. odbywają się koncerty charytatywne bądź spektakle słowno ? muzyczne, z przesłaniem nawiązującym w sposób bezpośredni lub pośredni do osoby bp. Jana, do Jego nauczania społecznego i pozostawionych w formie myśli drogowskazów. Na zaproszenie Funduszu im. bp. Jana Chrapka odpowiedziało wielu znamienitych artystów. Niezwykle cenną i owocną okazała się współpraca z Fundacją im. Mikołaja z Radomia i dyrektorem Robertem Grudniem, światowej sławy muzykiem.

VIVENTI CARITATE (Żyjącemu Miłością) – Nagroda Funduszu im. bp. Jana Chrapka

Kapituła Funduszu im.bp.Jana Chrapka, podczas pierwszego posiedzenia w dniu 18 października 2004 roku, odniosła się pozytywnie do koncepcji ustanowienia nagrody Funduszu – przedstawionej przez jego założycieli i ks. dyr. Radosława Walerowicza. W dniu 16 marca 2005 roku, w siedzibie Kurii Diecezji Radomskiej, odbyła się konferencja prasowa, podczas której Przewodniczący Kapituły J.E. ks. bp Zygmunt Zimowski wraz z kierownictwem Funduszu przedstawili motywacje stojące u podstaw ustanowienia nagrody, jej ideę, oraz tryb przyznawania.
Główną ideą nagrody Viventi Caritate jest ukazanie postaw ludzi, którzy przeżywają swoje życie ? jak pisał bp. Jan Chrapek – z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich, którzy w codziennym, cichym, często heroicznym trudzie zmieniają rzeczywistość wokół siebie będąc aktywnymi na polu działalności charytatywnej, społecznej, kulturalnej, wychowawczej, budowania pomostów pomiędzy ludźmi i środowiskami.
Nagroda honoruje ludzi, szczególnie z lokalnych środowisk, których działalność zostawia rzeczywiście trwałe ślady ? takie, które zostawić może tylko autentycznie świadczone dobro, czyli życie miłością i dla Miłości. Wzorem takich postaw był bp Jan Chrapek.
“Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi wszelako potrzebujących stał się piękniejszym i bardziej braterski, a dobro wspólne mogło być nie tylko bronione, ale także wzbogacone naszą odpowiedzialną troską inspirowaną wrażliwością serca kształtowanego Ewangelią” ( bp. Jan Chrapek ). To właśnie tak rozumiane dzielenie się miłością i życie nią jest podstawowym kryterium przyznawania nagrody.
Nagroda Viventi Caritate ma w pewnym sensie również utrwalać pamięć o dziełach miłości, które pozostawił po sobie bp Jan Chrapek i o Nim samym, jako człowieku świadczonego dobra.
Ustanowienie Nagrody doskonale wpisuje się w przesłanie nadziei, które niósł w swojej posłudze bp Jan Chrapek. Jak sam zauważał, ludzie działający dla dobra wspólnego, w polskiej rzeczywistości narażeni są często na niezrozumiałą zawiść, przypisywanie złych intencji, niszczącą krytykę. Ta nagroda ma być dla nich również wsparciem i umocnieniem.
Kapituła Funduszu im. bp. Jana Chrapka przyznaje także Nagrodę Honorową Viventi Caritate, którą wyróżnia osoby, ruchy, instytucje ? za całokształt osiągnięć widzianych z perspektywy czasu, bądź w uznaniu niekwestionowanego autorytetu moralnego.
Coroczna edycja nagrody ma swój finał w rocznicę śmierci bp. Jana Chrapka ? w dniu 18 października.

Ta nagroda ma utrwalić pamięć o zmarłym biskupie Janie i dziełach, które zapoczątkował. Chcemy nagradzać nią i promować ludzi, którzy w naszej małej ojczyźnie, jaką jest diecezja, idą Jego śladem. (bp. Zygmunt Zimowski)

Statuetka Viventi Caritate jest alegorią otwartego serca i rodzącej się z niego miłości.
Forma wyłaniającej się z pęknięcia serca postaci jest również refleksją nad odejściem bp. Jana Chrapka. Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz – Sławomir Gęsiak.

 

VIVENTI CARITATE DLA BENEDYKTA XVI
Pięknym gestem podziwu i wdzięczności było przyznanie Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI wyróżnienia honorowego Viventi Caritate za 2005 rok. Decyzję Kapituły przedstawił prof. Jerzy Olędzki, w dniu 18 pażdziernika 2005 roku, w Katedrze Radomskiej.
Po audiencji generalnej, w dniu 30 sierpnia 2006 roku, mała grupa pielgrzymów ? na czele z J.E. bp. Zygmuntem Zimowskim ? została przyjęta przez Ojca Świętego Benedykta XVI w osobnej sali.
W niezwykle podniosłej atmosferze P.Elżbieta Sobieraj i P. Zbigniew Miazga wręczyli Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI statuetkę Viventi Caritate, towarzyszący jej dyplom oraz okolicznościowy list. Ojciec Święty z wielką uwagą i wyrażnym wzruszeniem obejrzał statuetkę i odczytał treść dyplomu, wyrażając w słowach i gestach swoją wdzięczność.
Dodatkowo Fundusz im. bp. Jana Chrapka podarował Ojcu Świętemu kalendarz diecezjalny z Jego fotografiami i najważniejszymi przesłaniami z pielgrzymki do Polski. Na zakończenie papież udzielił Funduszowi swojego błogosławieństwa.

Kochany Ojcze Święty! Ty całym swym otwartym sercem pochylałeś się nad nami, gdy przeżywaliśmy odejście do Domu Ojca naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II, a dziś pomagasz nam zachować pamięć o Nim. Prosimy Cię z wielką pokorą, Ukochany Ojcze Święty, byś przyjął wyraz naszej wdzięczności w statuetce Funduszu im. bp. Jana Chrapka ? Viventi Caritate. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoje ojcowskie, otwarte, pełne miłości serce (z listu intencyjnego skierowanego do Benedykta XVI).

NOMINOWANI DO VIVENTI CARITATE ZA 2011 ROK

Nominowanymi do nagrody Viventi Caritate za 2011 rok zostali:
1. Ks. Ireneusz Gizan – od 16 lat z wielką miłością i oddaniem służy wraz z ?Młodzieżowymi Wolontariuszami? – Wspólnocie Diakoni Rodzin Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu ?Radość?. Dzięki Jego postawie, poświeceniu ? zwyczajne słowa, gesty, zabawy przynoszą nadzwyczajną radość. W ciągu tych 16 lat zorganizował wiele wyjazdów do różnych miejsc i zakątków Polski i Europy (np. spływy kajakowe, wycieczki w góry, pielgrzymka do Rzymu i Lourdes). Gdyby nie pomoc ze strony ks. Ireneusza wiele rodzin nie mogłoby uczestniczyć w większości wyjazdów. To On zabiega o sponsorów i pozyskanie środków. Organizując Wolontariat wychowuje młodzież, uczy wrażliwości, pokory, otwierania się na działanie na rzecz potrzebującym. Ks. Ireneusz jest człowiekiem o wielkim sercu, zawsze uśmiechnięty, pogodny, nie okazuje zmęczenia czy zdenerwowania, do każdego wyciąga pomocną rękę.
2. Pani Krystyna Bielawska ? oddana społeczniczka, mieszkanka Przysuchy, przez 40 lat pracowała z młodzieżą najpierw jako nauczyciel języka polskiego, potem dyrektor szkoły. Od 1994 do 2010 roku była radną w samorządzie gminnym w Przysusze. Pani Krystyna współpracowała aktywnie z lokalną Caritas, działa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, z PCK. Była współinicjatorką utworzenia Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego ?Canto?. We wszystkim co robi stara się oddawać całą siebie. ?Działać może ten, kto ma marzenia? to motto, które towarzyszy Pani Krystynie w społecznym działaniu.
3. Pani Jolanta Gierduszewska ?prezes Stowarzyszenia Wzajemna Pomoc, od wielu lat z wielkim zaangażowaniem, sercem i pasją pomaga osobom chorującym w odnajdowaniu nadziei i pokonywaniu trudnych chwil. Motywuje rodziny i osoby chorujące psychicznie do wspólnego działania, oraz do spełniania marzeń, które są kołem ratunkowym w przeżywaniu choroby. Pozyskuje środki na organizowanie różnorodnych zajęć: warsztaty ze specjalistami, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki. W 2007 roku Stowarzyszenie otworzyło pierwsze w Radomiu Przedsiębiorstwo Społeczne ?Gospoda Jaskółeczka?, stwarzając szansę zatrudnienia dla osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Zatrudnione osoby niepełnosprawne, dzięki pracy w przyjaznym klimacie odzyskują wiarę w siebie, czują się potrzebne. Jej działalność pozostawia trwałe ślady w radomskiej społeczności.
4. Ks. Jerzy Karbownik ? Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Z Jego inicjatywy powstały grupy prowadzące działalność charytatywną na rzecz ludzi nie umiejących odnaleźć się w obecnej rzeczywistości ekonomicznej. W Domu Miłosierdzia wolontariat wydaje ok. 200 posiłków dziennie, potrzebujący otrzymują odzież środki czystości. Z noclegowni korzysta około 30 bezdomnych, a do mieszkań interwencyjnych przybywają kobiet z dziećmi, dotknięte przemocą w rodzinie. Buduje Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego które zapewnia bazę lokalową dla pątników. Ks. Jerzy jest dobrym gospodarzem, kapłanem, powiernikiem. Jego działalność w środowisku zostawia ślady dobra, które czynią ludzi lepszymi.
5. Śp. Ks. Prałat Jan Wojtan ? proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Opocznie w latach 1997 ? 2009. Dał się poznać jako gorliwy kapłan o wrażliwym sercu. Inicjator duszpasterstwa dla bezrobotnych, założyciel klubokawiarni młodzieżowej Bartek w której realizowano przedsięwzięcia kulturalno ? rekreacyjno ? edukacyjne. Założył Fundację ?Dar dla Potrzebujących?, która min. otworzyła Rodzinny Dom Dziecka. Poprzez Parafialny Zespół Caritas organizował z wielkim oddaniem wieloraką pomoc dla ok. 2 tys. rodzin. W latach wcześniejszych, min. pracując w radomskiej farze, był jednym z prekursorów Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji organizując i prowadząc wiele turnusów rekolekcyjnych.

OBCHODY 10. ROCZNICY ŚMIERCI BP. JANA CHRAPKA
Minęło 10 lat od pamiętnego czwartku, 18 października 2001 roku, kiedy to w tragicznym wypadku samochodowym w Sieklukach k. Białobrzegów zginął pasterz Diecezji Radomskiej bp. Jan Chrapek. Przywołujemy teraz w pamięci ten czas, kiedy nie mogliśmy zrozumieć logiki wyroków Opatrzności i zapytywaliśmy ? dlaczego?!
Ale czy chodzi tylko bezrefleksyjną pamięć? O wzruszenie, które jak zwykle szybko w nas przemija? Czy może chodzi raczej o rozumne zamyślenie nad tym, co uczyniliśmy w ciągu tych 10. lat z tym dziedzictwem słowa, przynagleń, wrażliwości, współczucia i praktycznych działań, których celem był Chrystus obecny w każdym człowieku, zwłaszcza chorym, starszym, ubogim?
Dziś już łatwiej zrozumieć sens nagłego odejścia bp. Jana. Czas, który potem nastał był wyzwaniem, był czasem dojrzewania postaw. Analogicznie takim czasem jest również czas po odejściu bł. Jana Pawła II.
Fundusz im. bp. Jana Chrapka w przeciągu tych 10. lat pełnił rolę strażnika pamięci o bp. Janie. Wielu mówiło: dajcie już mu spokój, niech odpoczywa w pokoju?
Jak wyglądałaby długa podróż drogą bez drogowskazów? Na drodze wiary Pan Bóg stawia człowiekowi drogowskazy. Dla wielu takim jest min. bp. Jan Chrapek ze swoją mądrością umysłu i głębią serca. Zachęcamy do odważnego sięgania do tej pięknej spuścizny, którą dla nas zostawił bp. Jan.
J.E. ks. bp. Ordynariusz Henryk Tomasik wraz z Funduszem im. bp. Jana Chrapka zaprosił wiernych na obchody 10. rocznicy śmierci bp. Jana. W dniu 18. października o godz. 18.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela (fara) uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji bp. Jana. Po Eucharystii wręczona została nagroda Viventi Caritate za 2011 rok, a cały wieczór pamięci zamknął spektakl słowno-muzyczny, poprzez który stanął pomiędzy nami bp. Jan w swoim słowie, które przypomnieli aktorzy: P. Karolina Michalik i P. Jan Krzysztof Szczygieł, a podkreśliły je muzyką P. Barbara Witkowska – grając na harfie i P. Anna Włodarska-Szetek – grając na flecie.

VIVENTI CARITATE 2011 PRZYZNANE
Po długich dyskusjach, po głębokiej analizie wszystkich nominowanych, Kapituła Funduszu im. bp. Jana Chrapka przyznała statuetkę Viventi Caritate ? Żyjącemu Miłością ? Pani Krystynie Bielawskiej ? ogłosił Przewodniczący Kapituły bp Henryk Tomasik tuż po Mszy św. sprawowanej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w rocznicę śmierci bp. Jana Chrapka. Była to już VII edycja nagrody, której szczególnym patronem jest bp Jan Chrapek.
Pani Krystyna Bielawska ? oddana społeczniczka, mieszkanka Przysuchy, przez 40 lat pracowała z młodzieżą najpierw jako nauczyciel języka polskiego, potem dyrektor szkoły. Od 1994 do 2010 roku była radną w samorządzie gminnym w Przysusze. Pani Krystyna współpracowała aktywnie z lokalną Caritas, działa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków, z PCK. Była współinicjatorką utworzenia Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego ?Canto?. We wszystkim co robi stara się oddawać całą siebie. ?Działać może ten, kto ma marzenia? to motto, które towarzyszy Pani Krystynie we wszelkiej aktywności.

KALENDARZ DIECEZJI RADOMSKIEJ NA 2012 ROK

Ukazał się kalendarz Diecezji Radomskiej na 2012 rok, wydany tradycyjnie przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka.
Jest on poświęcony osobie bł. Jana Pawła II, którego przybliża poprzez fotografie i sentencje tak charakterystyczne dla Jego pontyfikatu. Wszystkie teksty podano również w języku angielskim.
Kalendarz, za ofiarę 5 zł,. jak corocznie, możemy otrzymać w każdej parafii Diecezji Radomskiej, jak również w Radomiu w Księgarni św. Kazimierza przy ul. Malczewskiego 1.
Ofiary za kalendarz przeznaczone zostaną na Program Stypendialny, poprzez który Fundusz im. bp. Jana Chrapka niesie pomoc uzdolnionym dzieciom niepełnosprawnym. Do tej pory opieką stypendialną objęliśmy ok. 50 dzieci i młodzieży. Od tych, którzy nabywają kalendarz DR zależeć będzie, ilu młodym ludziom uda nam się jeszcze pomóc w procesie kształcenia i realizacji rozlicznych zainteresowań.
Prośbę bł. Jana Pawła II o nową wyobraźnię miłosierdzia chcemy więc spełniać w sposób praktyczny. Dlatego prosimy: pytajcie w swoich parafiach o kalendarz Diecezji Radomskiej poświęcony bł. Janowi Pawłowi II. Niech nam pomaga wciąż na nowo przyjmować to dziedzictwo myśli i czynów, które nam zostawił papież ? Polak.
Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy poprzez nabycie kalendarza Diecezji Radomskiej włączają się w posiew dobra, do którego wzywał nas bł. Jan Paweł II.

Wszystkim, którzy nabędą ten kalendarz życzymy, by czas odmierzany jego kartami był czasem obfitującym w dobro, nadzieję i ludzką życzliwość.

VIVENTI CARITATE za 2012 rok dla Wolontariuszy Hospicjum Królowej Apostołów

Podczas uroczystej gali z okazji 20.lecia Caritas Diecezji Radomskiej w dniu 9 października br. poznaliśmy laureata nagrody Funduszu im. Bp. Jana Chrapka Viventi Caritate ? Żyjącemu Miłością za 2012 rok. Zostali nim Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Werdykt w imieniu Kapituły ogłosił jej Przewodniczący J.E. bp. Henryk Tomasik zaznaczając, że zawsze wybór jest trudny, gdyż przychodzi wybierać spośród równie godnych kandydatur. Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów stanowią wspólnotę około 50 osób, w tym dwie lekarki ? Marię Cygan i Izabelę Bober oraz kilka pielęgniarek. Zapewniają opiekę medyczną, duchową, psychologiczną i socjalną osobą w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Wspierają także rodziny po odejściu najbliższych, szczególnie osierocone dzieci. Czynią to rzeczywiście ?żyjąc miłością? i realizując w piękny sposób ewangeliczne wezwanie do miłowania czynem.
Statuetkę wraz z dyplomem odebrała grupa wolontariuszy w hospicyjnych koszulkach. W ich imieniu, nie kryjąc wzruszenia, słowa podziękowania wyraziła p. doktor Izabela Bober przybliżając historię działalności Hospicjum, którego założycielem jest ks. Marek Kujawski SAC.

Kolejny już raz zadziwiliśmy się pięknym przykładem bezinteresownej posługi bliźniemu, która ma swe źródło w głęboko przeżywanej wierze. Takie postawy inspirują do refleksji o naszej ?wyobraźni miłosierdzia?, o którą tak bardzo prosił Ojciec św. bł. Jan Paweł II, a którą tak pięknie rozwijał w sobie i w nas patron nagrody bp. Jan Chrapek.
Dziękujemy Wolontariuszom Hospicjum Królowej Apostołów za budujące świadectwo wiary. Gratulujemy laureatom pięknego wyróżnienia. Życzymy jednocześnie wielu tak potrzebnych łask w dalszych wysiłkach posiewu dobra. Niech siła woli wzmocniona tą nagrodą nie słabnie, a wszelkie natchnienia serca niech zawsze przynoszą błogosławione owoce.

Skip to content