UMOWA Nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r. O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020

Powierzenie zadania publicznego – Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy” w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2020 – 2021 zgodnie z umową nr ZS-VI.8141.50.20.2019.IK z dnia 28.01.2020r.

Kwota dotacji dwuletniej: 170.000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 do 31.12.2021

 

Realizacja zadania publicznego pn. „Pedagogika uliczna 2020” w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z umową nr BKO-V.946.1.25.2020 z dnia 19.08.2020 r.

Kwota dotacji: 55.360,00 zł

Termin realizacji zadania: od 01.08.2020 – do 31.12.2020