Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt pn. „Pedagogika uliczna 2022″ z zakres pomocy społecznej w województwie mazowieckim – Lokalna profilaktyka społeczna finansowany ze środków  Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.7.2022 z dnia  29 kwietnia 2022r.

Termin realizacji:01.04.2022 do 31.12.2022

 Kwota dotacji: 70 000 zł

Głównym celem zadania będzie wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb programu profilaktyki pomocy i interwencji społecznej jaką jest pedagogika uliczna, pomoc i wsparcie rozwoju dzieci oraz młodzieży w obszarach zagrożeń; zwiększenie dostępności efektywnego poradnictwa specjalistycznego wspierającego rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej (z uwzględnieniem umiejętności wychowawczych, edukacji żywieniowej i ekonomicznej).