Jadłodajnia

Realizuje zadanie zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miasta Radom

Nr Umowy  –  ZS.III.8124.8.1.2023r.

Termin realizacji zadania:

Od dnia 1 stycznia 2023r do 31.12.2025r

Kwota dotacji: 648.000,00-, zł

Tytuł zadania: ,,Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z  uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”

Realizuje zadanie zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miasta Radom, Nr Umowy  –  ZS.III.8124.5.1.2022r.

Termin realizacji zadaniaOd dnia 1 stycznia 2022r do 31.12.2022r

Kwota dotacji: 180.000,00-, zł

Tytuł zadania: ,,Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z  uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”

Realizuje zadanie zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasta Radomia w dniu 28 stycznia 2020r
Nr Umowy: ZS.III.8124.1.2.2020
Termin realizacji zadania: od 01.01.2020r – 31.12.2021r
Tytuł zadania:
„Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym, z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”

Zgodnie z umową Nr ZS.III.8124.7.2.2017 zawartą w dniu 30.12.2016r z Gminą Miasta Radom, jadłodajnia realizuje zadanie:

  • Tytuł zadania „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”
  • Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2019r
  • Kwota dotacji: 444.000.00 zł.
Skip to content