Szkolne Koła Caritas

 “Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały” (Ks. Bp Jan Chrapek)

Szkolne Koła Caritas to organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież, której terenem działania jest szkoła. Organizacja ta (funkcjonująca pod kierunkiem Dyrektora Szkoły) na zasadzie wolontariatu włącza się w działalność charytatywną prowadzoną przez diecezjalną Caritas. Opieka nad Kołem w kwestiach wychowawczych i organizacyjnych powierzana jest nauczycielowi powołanemu przez Dyrektora Szkoły. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny – Katecheta.
Szkolne Koła Caritas powołane są w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży ze społeczności szkolnej. Zadania Szkolnych Kół Caritas skupiają się wokół rozpoznawania konkretnych potrzeb w ich najbliższym otoczeniu tj. szkole i domu, a następnie organizowaniu niezbędnej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Ponadto działalność ta polega na współpracy z Caritas Diecezji Radomskiej w formie włączania się w różne akcje diecezjalne i ogólnopolskie organizowane na rzecz dzieci, ubogich, osób niepełnosprawnych czy osób pokrzywdzonych w różnego rodzaju kataklizmach. Szkolne Koła Caritas w ramach niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym, współpracują także z licznymi organizacjami i instytucjami. Caritas Diecezji Radomskiej organizuje Spotkania dla Opiekunów SKC, na początku każdego roku szkolnego. Podczas tych spotkań przedstawiony jest plan pracy SKC zaproponowany przez CDR. Opiekunowie dzielą się swymi doświadczeniami w pracy z wolontariuszami oraz omawiane są problemy istniejące w społeczności szkolnej.

Oczywiście nie może obyć się bez   wsparcia duchowego, dlatego Eucharystia i wystawienie Najświętszego Sakramentu dodaje im sił do dalszej pracy z młodzieżą. Młodzież i dzieci z całej diecezji bardzo chętnie angażuje się we wszystkie akcje i dzieła CDR. Uczestniczą w różnego rodzaju kwestach, organizują  Mikołajki, zabawy choinkowe, festyny szkolne i itp.

CDR każdego roku ogłasza konkurs na najlepiej pracujące Szkolne Koło Caritas w diecezji i najlepszego (najaktywniejszego) wolontariusza. Mamy już takie “perełki” i chcemy je pokazać, aby inni brali z nich przykład.

Naprawdę mamy fajną młodzież w diecezji trzeba tylko nimi pokierować i wskazać im “drogę do czynienia dobra”.
Obecnie przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieją 47 Szkolnych  Kół Caritas, w których jest ponad 1000 wolontariuszy.

Skip to content