Azyl dla bezdomnych – 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Azyl dla bezdomnych – 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Caritas Diecezji Radomskiej powstała w 1992 roku. W tym roku obchodzi 30 lat istnienia i z tej okazji w Radiu Plus Radom będziemy przybliżać jej działalność dla osó najbardziej potrzebujących. Odwiedziliśmy Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn. Gośćmi Magdy Gliszczyńskiej i Wojtka Sałka byli Wojtek Dąbrowski, kierownik Domu oraz Karolina Siara opiekun Domu, koordynator streetworkingu.

Obecnie Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn dysponuje 55 miejscami. W tym:

• 15 miejscami dla matek z dziećmi

• 10 miejscami dla kobiet samotnych

• 6 miejscami w noclegowni dla kobiet

• 24 miejscami w noclegowni dla mężczyzn

Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej oraz pisemne zobowiązanie przestrzegania regulaminu Ośrodka. Czas pobytu w Ośrodku wynosi do 3 miesięcy.

Mieszkańcy Domu dla Bezdomnych mogą liczyć na pomoc:

•socjalną – w otrzymaniu zapomogi finansowej z MOPS , w odtworzeniu i skompletowaniu dokumentów.

•psychologiczną – skierowanie do psychologa lub na terapię, doraźnie (nieodpłatnie) bezdomni mogą skorzystać z pomocy psychologiczne

• terapeutyczną – dla osób z problemem alkoholowym prowadzone są zajęcia z terapeutą uzależnień.

• materialną – osoby przebywające w Domu dla Bezdomnych mogą raz na dwa tygodnie zgłosić się w celu otrzymania żywności.

 

Źródło: Wojciech Sałek / Radio Plus Radom

Czasem życie zależy od 1 procentu

Czasem życie zależy od 1 procentu

Caritas Diecezji Radomskiej dziękuje wszystkim, którzy wspierają prowadzone przez nią dzieła, przekazując 1 proc. podatku. – Razem niesiemy pomoc od 30 lat. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam i wspierają nasze działania przekazując 1 proc. podatku na rzecz osób potrzebujących, znajdujących się pod opieką diecezjalnej Caritas – mówi ks. Karol Piłat, zastępca dyrektora CDR.

W ubiegłym roku środki wykorzystane zostały m.in. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych, sfinansowanie remontu i zakupu wyposażenia do domów dla dzieci, dofinansowania działań związanych z osobami bezdomnymi, pokrycie kosztów zajęć, wypoczynku i organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, pomoc dla podopiecznych jadłodajni oraz wsparcie dla rodzin w sytuacjach losowych. Środki zostały również przekazane na walkę z Covid-19.

Aby wspomóc dzieła Caritas, przekazując 1 proc. podatku, podczas wypełniania druku PIT w odpowiedniej rubryce należy wpisać nr KRS 0000222733.

– Zachęcam do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej. Od poniedziałku do piątku można uzyskać pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych w budynku kurii przy ul. Malczewskiego 1 w godz. 10-13 oraz w siedzibie  Caritas przy ul. Kościelnej 5 w godz. 13-15.30. Dodatkowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 48 365 29 29 – informuje ks. Piłat.

 

Tekst: Marta Deka / Gość Niedzielny

Pomoc dla hospicjów

Pomoc dla hospicjów

Rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022 roku nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Dofinansowanie otrzymały trzy podmioty: 40 tys. złotych Caritas Diecezji Radomskiej, 78 tys. złotych Stowarzyszenie im. o. Pio oraz 92 tys. złotych Hospicjum Królowej Apostołów.

Podopieczni Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu odwiedzili seniorów

Podopieczni Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu odwiedzili seniorów

“Kromka Chleba”połączona była z V Światowym Dniem Ubogich ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie”. Tuż przed nim, 13 listopada, na Jasną Górę dotarła pielgrzymka osób bezdomnych zorganizowana przez Caritas pod hasłem „Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze”. Hasło nawiązywało do słów Chrystusa, jakimi powitał uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Uczestnikom pielgrzymki, bohaterom Światowego Dnia Ubogich, słowa te miały przynieść otuchę i zachętę do pogłębiania wiary. Organizowana co roku pielgrzymka odpowiada też na duchowe potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Wyrazem troski o ich los doczesny jest codzienna działalność Caritas w całej Polsce. Caritas diecezjalne udzielają im wszechstronnej pomocy prowadząc schroniska czy jadłodajnie. Z uwagi na porę roku i towarzyszące jej spadki temperatur podejmowane są także sezonowe inicjatywy.

Caritas organizuje też zbiórkę środków czystości, które zostaną przekazane bezdomnym i ubogim. Zebrane w parafiach artykuły chemiczne należy przekazać do Caritas Diecezji Radomskiej na ul. Kościelną 5 w Radomiu.

Tekst: Monika Nowakowska – Radio Plus Radom

FOTORELACJA

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Dzień ten połączony jest z Ogólnopolską Akcją Caritas Polska pn.”Kromka Chleba” jako inicjatywa mająca na celu wsparcie osób starszych, często samotnych oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich potrzeby. W niedzielę 14 listopada w wielu Parafiach będziemy dzielić się chlebem, co ma symbolizować łączenie się z osobami potrzebującymi.
Wolontariusze PZC i SKC będą rozdawać “chlebki “oraz zbierać ofiary do puszek z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla osób starszych, samotnych i chorych.
Zachęcamy również Parafie, Firmy, Szkoły i Przedszkola oraz osoby prywatne do włączenia się w zbiórkę środków czystości, które zostaną przekazane osobom bezdomnym i ubogim. Zebrane artykuły chemiczne, należy przekazać do Caritas Diecezji Radomskiej na ul. Kościelną 5 w Radomiu.

Skip to content