Caritas Diecezji Radomskiej powstała w 1992 roku. W tym roku obchodzi 30 lat istnienia i z tej okazji w Radiu Plus Radom będziemy przybliżać jej działalność dla osó najbardziej potrzebujących. Odwiedziliśmy Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn. Gośćmi Magdy Gliszczyńskiej i Wojtka Sałka byli Wojtek Dąbrowski, kierownik Domu oraz Karolina Siara opiekun Domu, koordynator streetworkingu.

Obecnie Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn dysponuje 55 miejscami. W tym:

• 15 miejscami dla matek z dziećmi

• 10 miejscami dla kobiet samotnych

• 6 miejscami w noclegowni dla kobiet

• 24 miejscami w noclegowni dla mężczyzn

Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej oraz pisemne zobowiązanie przestrzegania regulaminu Ośrodka. Czas pobytu w Ośrodku wynosi do 3 miesięcy.

Mieszkańcy Domu dla Bezdomnych mogą liczyć na pomoc:

•socjalną – w otrzymaniu zapomogi finansowej z MOPS , w odtworzeniu i skompletowaniu dokumentów.

•psychologiczną – skierowanie do psychologa lub na terapię, doraźnie (nieodpłatnie) bezdomni mogą skorzystać z pomocy psychologiczne

• terapeutyczną – dla osób z problemem alkoholowym prowadzone są zajęcia z terapeutą uzależnień.

• materialną – osoby przebywające w Domu dla Bezdomnych mogą raz na dwa tygodnie zgłosić się w celu otrzymania żywności.

 

Źródło: Wojciech Sałek / Radio Plus Radom

Skip to content