Ponad 50 tys. osób skorzystało w 2022 roku z pomocy radomskiej Caritas

Ponad 50 tys. osób skorzystało w 2022 roku z pomocy radomskiej Caritas

Ostatnie miesiące w zakresie świadczonej pomocy zdominowało wsparcie uchodźcom, głównie z Ukrainy. W tym czasie ok. 5 tys. osób skorzystało ze wsparcia wolontariuszy Caritas. – To nie tylko Radom, ale także nasze placówki na terenie diecezji radomskiej. Docieramy do miejsc, gdzie wciąż przebywają uchodźcy – powiedział ks. Drabikowski.

Ponadto dwie radomskie jadłodajnie i jedna Starachowicach w ubiegłym roku wydały ok. 170 tys. posiłków. Z kolei z wypożyczalni sprzętu medycznego skorzystało ok. 1400 osób. – To liczby za którymi kryje się potrzebujący człowiek – zaznaczył dyrektor diecezjalnej Caritas.

Tegorocznym wyzwaniem dla organizacji będzie utrzymanie niektórych dzieł charytatywnych z racji trwającej inflacji. – Będziemy chcieli utrzymać dotychczasową ilość naszych dzieł, bowiem finansowanie niektórych z nich będzie niewystarczające. Mam tu na myśli te placówki, na które otrzymujemy wsparcie zewnętrzne – powiedział ks. Drabikowski.

Radomska Caritas prowadzi 19 placówek. Są to: Okno Życia, świetlica Akademia Młodych, wieloraka działalność pomocowa dla bezdomnych, Fundusz Biskupa Jana Chrapka, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, działania streetworkerów i pedagogów ulicy, wypożyczalnie sprzętu medycznego, Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Nauki i Zabawy „Bajka”, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II, Telefon Zaufania, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej oraz prowadzenie stołówek i jadłodajni. Do tego dochodzi codzienna działalność na rzecz potrzebujących.

Radomska Caritas w ubiegłym roku obchodziła 30-lecie działalności.

 

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Gala z okazji 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Gala z okazji 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Wśród najważniejszych dziedzin aktywności Caritas wymienić należy działania na rzecz: dzieci, młodzieży, rodziny, osób niepełnosprawnych, chorych, starszych. Nie pozostają bez wsparcia Caritas również: ludzie dotknięci klęskami żywiołowymi oraz wypadkami losowymi. W diecezji radomskiej szczególną troską otoczone są sprawy bezrobocia i uzależnień.

Historia radomskiej Caritas związana jest z powstaniem diecezji radomskiej, która została ustanowiona przez Jana Pawła II 25 marca 1992 roku bullą ”Totus Tuus Poloniae Populus”. Tego samego dnia pierwszy biskup radomski Edward Materski wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej.

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Azyl dla bezdomnych – 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Azyl dla bezdomnych – 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej

Caritas Diecezji Radomskiej powstała w 1992 roku. W tym roku obchodzi 30 lat istnienia i z tej okazji w Radiu Plus Radom będziemy przybliżać jej działalność dla osó najbardziej potrzebujących. Odwiedziliśmy Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn. Gośćmi Magdy Gliszczyńskiej i Wojtka Sałka byli Wojtek Dąbrowski, kierownik Domu oraz Karolina Siara opiekun Domu, koordynator streetworkingu.

Obecnie Dom dla Bezdomnych Kobiet i Noclegownia dla Kobiet i Mężczyzn dysponuje 55 miejscami. W tym:

• 15 miejscami dla matek z dziećmi

• 10 miejscami dla kobiet samotnych

• 6 miejscami w noclegowni dla kobiet

• 24 miejscami w noclegowni dla mężczyzn

Warunkiem przyjęcia na pobyt do Ośrodka jest pisemne zobowiązanie osoby bezdomnej, że będzie ona dążyć do osiągnięcia samodzielności życiowej oraz pisemne zobowiązanie przestrzegania regulaminu Ośrodka. Czas pobytu w Ośrodku wynosi do 3 miesięcy.

Mieszkańcy Domu dla Bezdomnych mogą liczyć na pomoc:

•socjalną – w otrzymaniu zapomogi finansowej z MOPS , w odtworzeniu i skompletowaniu dokumentów.

•psychologiczną – skierowanie do psychologa lub na terapię, doraźnie (nieodpłatnie) bezdomni mogą skorzystać z pomocy psychologiczne

• terapeutyczną – dla osób z problemem alkoholowym prowadzone są zajęcia z terapeutą uzależnień.

• materialną – osoby przebywające w Domu dla Bezdomnych mogą raz na dwa tygodnie zgłosić się w celu otrzymania żywności.

 

Źródło: Wojciech Sałek / Radio Plus Radom

Czasem życie zależy od 1 procentu

Czasem życie zależy od 1 procentu

Caritas Diecezji Radomskiej dziękuje wszystkim, którzy wspierają prowadzone przez nią dzieła, przekazując 1 proc. podatku. – Razem niesiemy pomoc od 30 lat. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam i wspierają nasze działania przekazując 1 proc. podatku na rzecz osób potrzebujących, znajdujących się pod opieką diecezjalnej Caritas – mówi ks. Karol Piłat, zastępca dyrektora CDR.

W ubiegłym roku środki wykorzystane zostały m.in. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych, sfinansowanie remontu i zakupu wyposażenia do domów dla dzieci, dofinansowania działań związanych z osobami bezdomnymi, pokrycie kosztów zajęć, wypoczynku i organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, pomoc dla podopiecznych jadłodajni oraz wsparcie dla rodzin w sytuacjach losowych. Środki zostały również przekazane na walkę z Covid-19.

Aby wspomóc dzieła Caritas, przekazując 1 proc. podatku, podczas wypełniania druku PIT w odpowiedniej rubryce należy wpisać nr KRS 0000222733.

– Zachęcam do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej. Od poniedziałku do piątku można uzyskać pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych w budynku kurii przy ul. Malczewskiego 1 w godz. 10-13 oraz w siedzibie  Caritas przy ul. Kościelnej 5 w godz. 13-15.30. Dodatkowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 48 365 29 29 – informuje ks. Piłat.

 

Tekst: Marta Deka / Gość Niedzielny

Pomoc dla hospicjów

Pomoc dla hospicjów

Rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022 roku nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Dofinansowanie otrzymały trzy podmioty: 40 tys. złotych Caritas Diecezji Radomskiej, 78 tys. złotych Stowarzyszenie im. o. Pio oraz 92 tys. złotych Hospicjum Królowej Apostołów.