Rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w 2022 roku nie będących świadczeniami zdrowotnymi. Dofinansowanie otrzymały trzy podmioty: 40 tys. złotych Caritas Diecezji Radomskiej, 78 tys. złotych Stowarzyszenie im. o. Pio oraz 92 tys. złotych Hospicjum Królowej Apostołów.

Skip to content