Ukazał się kalendarz diecezji radomskiej na 2022 rok

Ukazał się kalendarz diecezji radomskiej na 2022 rok

Jest już dostępny kalendarz diecezji radomskiej na 2022 rok. – Otrzymujemy do rąk wydawnictwo odmienione w stosunku do tego z lat poprzednich – w większym formacie i z bogatszą szatą graficzną. Kalendarz zyskał bardziej przejrzyste kalendarium z miejscem na praktyczne notatki czy zaznaczenia. Zmiana podyktowana jest chęcią wyjścia naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy oraz faktem, że jest to 20. kalendarz diecezji radomskiej, który wydał Fundusz im. bp. Jana Chrapka – wyjaśnia Zbigniew Miazga z funduszu.

Myślą przewodnią kalendarza są słowa: “Pod Twoją obronę”. – Na jego kartach dostrzeżemy Matkę Bożą osłaniającą płaszczem wierny lud. Są to XVI-wieczne włoskie, hiszpańskie i niemieckie malarskie ujęcia Maryi Matki Miłosierdzia z czasów szalejących zaraz. Obok wizerunków umieszczono sugestywne modlitwy, akty zawierzenia i oddania. Zachęcam, abyśmy każdego dnia odmawiali modlitwę zaproponowaną na dany miesiąc – mówi Z. Miazga.

Kalendarz rozpoczyna słowo bp. Marka Solarczyka. Kolejna strona poświęcona jest bp. Janowi Chrapkowi w 20. rocznicę śmierci, która przypada 18 października.

“Z radością przyjmujemy kalendarz diecezjalny, który będzie nam towarzyszył przez cały 2022 rok. Ofiarowane hasło: Pod Twoją obronę, przedstawione ilustracje i teksty modlitw kierują nasze myśli do Matki Bożej i ożywiają naszą wiarę w Jej Matczyną opiekę. […] Składam serdeczne podziękowania dla Funduszu im. bp. Jana Chrapka, dzięki któremu możemy korzystać już po raz dwudziesty z kalendarza i wspierać dzieła charytatywne w naszej diecezji” – napisał m.in. bp Solarczyk.

Kalendarz już jest dostępny w większości parafii oraz w radomskich księgarniach św. Kazimierza przy ul. Malczewskiego 1 i Maryjackiej przy ul. Sienkiewicza 13. – Dziękujemy każdemu nabywcy kalendarza za włączenie się w posługę miłosierdzia, która zawiera się w słowie Caritas. Zachęcamy, żeby znalazł się on w każdym domu. Dzięki ofiarom złożonym za kalendarz w kwocie 10 zł, Fundusz im. bp. Jana Chrapka wraz z Caritas Diecezji Radomskiej będzie podejmował kolejne dzieła charytatywne – dodaje Z. Miazga.

 

Tekst: MARTA DEKA / Gość Niedzielny

I Światowy Dzień Dziadków

I Światowy Dzień Dziadków

Msza św. w intencji osób starszych, zaproszenie do osobistego spotkania młodzieży z przedstawicielami najstarszych pokoleń, możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami – to niektóre spośród propozycji, jakie przedstawiła Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia – odpowiedzialna w Watykanie za duszpasterstwo osób starszych i koordynację nowej inicjatywy w Kościele – Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Począwszy od tego roku, będzie on obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca.

Sama uroczystość, wprowadzona została do kalendarza kościelnego przez papieża Franciszka. Jak wyjaśnił on w orędziu, opublikowanym dziś, jedną z motywacji jego ustanowienia właśnie teraz, było osobiste towarzyszenie osobom starszym w czasie powolnego wychodzenia z bolesnego doświadczenia pandemii. „Podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich. I to jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł!” – pisze Franciszek w orędziu.

To właśnie ten papieski dokument jest głównym drogowskazem do obchodów tegorocznego święta i sposobów włączenia go do lokalnych kalendarzy kościelnych. Jego uzupełnieniem jest pakiet duszpasterski, przygotowany w pięciu językach przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia i dostępny jest TUTAJ. Pakiet zawiera m.in. sugestie dotyczące przygotowania uroczystości w parafiach i diecezjach, wybór tekstów papieskich poświęconych osobom starszym, podpowiedzi liturgiczne oraz homiletyczne, a także krótki list przewodni autorstwa m.in. kard. Kevina Farrella, prefekta DLFV.

Oprócz papieskiego orędzia, z okazji 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przygotowana też została oficjalna modlitwa 1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele na całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20)., która ma jednoczyć wiernych na całym świecie. Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zachęca też do promowania wydarzenia w mediach społecznościowych – aby tym kanałem dotrzeć do młodych ludzi, który papież w szczególny sposób chce zaprosić do aktywnego udziału nie tylko w święcie ale i w codziennej trosce o osoby starsze. Tegoroczne obchody, ze względu na okoliczności pandemii COVID-19 mają być też czasem szczególnej modlitwy w intencji jej ofiar wśród osób starszych.

„Sposób, w jaki poszczególne diecezje lub wspólnoty będą obchodzić ten Dzień, będzie prawdopodobnie – na co mamy nadzieję – całkiem inny i dostosowany do potrzeb duszpasterskich każdego miejsca. Tam, gdzie istnieje już tego typu tradycja, zapraszamy do jej utrzymania. Jedną z sugestii, którą chcielibyśmy przedstawić, jest poświęcenie specjalnego pomnika dedykowanego osobom starszym, które zmarły z powodu koronawirusa” – mówił podczas konferencji prasowej prezentującej wydarzenie Vittorio Scelzo, odpowiedzialny za duszpasterstwo osób starszych w watykańskiej Dykasterii.

Obchody 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych powinny odbywać się na poziomie parafii, aby mogło w nich wziąć udział jak najwięcej osób, a same uroczystości pomogły w tworzeniu i umacnianiu więzi społecznych i duszpasterskich. W centrum obchodów powinna znaleźć się Msza św. – przynajmniej jedna w tym dniu poświęcona właśnie osobom starszym i przygotowana z troską aby jak najwięcej z nich mogło wziąć w niej udział. Będzie ona sprawowana w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, który tego dnia będzie przewodniczył Eucharystii w Bazylice Watykańskiej.

Kolejną propozycją jest osobiste spotkanie ludzi młodych z osobami starszymi – którego symbolicznym gestem może być przekazanie osobom starszym wydrukowanej kopii papieskiego orędzia. Spotkanie to, najlepiej, gdyby mogło odbyć się w tradycyjnej formie, ale jeśli z różnych powodów będzie ono niemożliwe, Watykan zaprasza do zatroszczenia się przynajmniej o wirtualny, choć wciąż osobisty i serdeczny kontakt. Zaprasza przy tym młodych ludzi zarówno do zatroszczenia się w tym dniu o osoby starsze z ich rodzin, jak też o te, które są samotne, opuszczone czy też pozbawione możliwości przemieszczania się. Zarówno za udział we Mszy św., jak też za spotkanie z osobą starszą można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przysługuje on także osobom starszym, które fizycznie nie będą mogły wziąć udziału w obchodach, ale będą się z nimi łączyły duchowo.

1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele na całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20).

 

źródło: https://www.ekai.pl/

Radomscy radni zaniepokojeni o los bezdomnych

Radomscy radni zaniepokojeni o los bezdomnych

W sprawie osób bezdomnych, które spożywają nielegalnie produkowany alkohol oraz punktów sprzedaży takich napojów zebrała się w piątek, 2 lipca Komisja ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele Caritas Diecezji Radomskiej, Wydziału Zdrowia UM, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w Radomiu istnieje 11 punktów nielegalnie sprzedających alkohol. O sytuacji osób bezdomnych, które spożywają substancje zagrażające życiu mówiła Anna Lis z Caritas Diecezji Radomskiej:

Członkowie Komisji ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli wniosek do prezydenta Radomia, by zobowiązał podległe mu służby do kontrolowania takich miejsc – poinformował przewodniczący komisji radny Marcin Kaca:

Szacuje się, że 95% procent osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu. W pewnym okresie zniknęło nagle ok. 40 bezdomnych, którzy na co dzień korzystali z pomocy Caritas. Wielu było leczonych z powodu zatruć, niektórzy zmarli. O zaistniałej sytuacji w czerwcu radnych poinformował dyrektor Caritas ks. Robert Kowalski, który poprosił o interwencję w tej sprawie.

Tekst: Elżbieta Warchoł / Radio Plus Radom

Promowali rodzicielstwo zastępcze

Promowali rodzicielstwo zastępcze

Piknik rodzin zastępczych przeprowadzony został z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Jak wyjaśnia Katarzyna Szymczyk, dyrektor placówki, przedsięwzięcie ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. – Brakuje nam miejsc w pieczy zastępczej nie tylko w powiecie opoczyński, ale i w województwie, problem dotyczy całego kraju – przyznaje. Dodaje również, że dzieci w rodzinie zawsze czują się lepiej.

Urszula Paduch wraz z mężem tworzy rodzinę zastępczą od 15 lat. – Dla naszych dzieci nie jesteśmy ciocią i wujkiem, tylko mamą i tatą – mówi.

W powiecie opoczyńskim w różnych formach pieczy zastępczej jest prawie 140 dzieci. Mogły się one spotkać podczas pikniku. – Był on również okazją do podziękowań dla wszystkich rodzin i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – mówi Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński.

Wspólnie z powiatowym samorządem i PCPR-em w organizację pikniku włączyła się Caritas Diecezji Radomskiej. – Nie mogliśmy odmówić – mówi dyrektor ks. Damian Drabikowski. Jak dodaje, każde dziecko biorące udział w pikniku otrzymało od Caritas upominek.

 

Źródło: Marcin Prejs / Radio Plus Radom

Zobacz galerie zdjęć

Wsparcie Fundacji ARP

Wsparcie Fundacji ARP

Zostały zakupione nowe meble, które dzieci same sobie wybrały. Dom Matki i Dziecka z filią w Starachowicach w imieniu swoich wychowanków składa gorące podziękowanie za okazaną pomoc. Każde, nawet najdrobniejsze wsparcie finansowe sprawia, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia dostosowywania naszego domu do wymaganych standardów a tym samym do stworzenia naszym dzieciakom domu o którym zawsze marzyły. Wszystkim członkom Fundacji ARP życzymy dużo pomyślności w życiu codziennym.