Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Jest to sztandarowa akcja Caritas, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym. – Od kilku lat jej hasłem jest “Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Ta świeca zagościła na dobre w naszych domach i wpisała się na stałe w przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Małe i duże świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o osobach potrzebujących – mówi ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Diecezjalna Caritas w tym roku przygotowała ok. 30 tys. świec. Będą rozprowadzane we wszystkich parafiach. Można je również kupić w radomskich księgarniach Maryjackiej przy ul. Sienkiewicza 13 i św. Kazimierza przy ul. Malczewskiego 1. Dochód z akcji przeznaczony jest na wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, m.in. na ich wypoczynek, posiłki, pobyt w placówkach wsparcia dziennego, a także leczenie i rehabilitację.

– Uzyskane środki przeznaczamy na pomoc najbiedniejszym dzieciom, zarówno przebywającym w naszych palcówkach – trzech domach dziecka, świetlicach, wspieramy działalność naszych pedagogów ulicy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z osiedli socjalnych. Wspomagamy też parafie. Dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne i te organizowane w czasie ferii zimowych – mówi ks. Drabikowski.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 roku. Od ponad 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.

Tekst: Marta Deka

Światło, które daje nadzieję

Światło, które daje nadzieję

W Radomiu już po raz 23. – akcja ma wymiar ekumeniczny. W sprzedaż świec włączyły się Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Na polskim stole świeca Caritas gości już od 29 lat. – Na przestrzeni tych lat stała się ona wyraźnym symbolem w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jest też symbolem tych, którzy odeszli z rodzin. Chcemy, abyśmy zasiadając do wigilijnego stołu i zapalając świecę pamiętali też o tych, którzy z różnych powodów nie mogą z nami zasiąść do tego stołu, w tym o naszych braciach z Ukrainy – mówi dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej , ks. Damian Drabikowski.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną także na stołach rodzin wyzwania prawosławnego. ELEOS włączył się w akcję po raz 23. Od poniedziałku, 28 listopada świece rozprowadzać będzie proboszcz radomskiej cerkwi, ksiądz Paweł Sidoruk.

 – W tym roku zamówiliśmy 12 tys. świec. Świeca jest symboliczną rzeczą ponieważ, żeby oddawać ciepło, musi się spalać. Także i takim powołaniem chrześcijańskim jest czynienie dobrych uczynków i te dobre uczynki niejednokrotnie wymagają od nas pewnych poświęceń, zaangażowania, czasu, naszych możliwości, a czasami nawet finansowych aspektów. Dlatego cieszymy się, że po raz kolejny spotykamy się w tym czasie, aby rozpocząć sprzedaż tych świec, które przede wszystkim pomogą dzieciom. Część środków ze sprzedaży świec zostanie przeznaczonych na Ukrainę i dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy – dodaje proboszcz.

W sprzedaż świec zaangażowana jest także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dodatkowe 2 tys. z nich pojedzie w tym roku na Ukrainę – mówi proboszcz parafii ewangelickiej, ks. Wojciech Rudkowski.

– Zakupioną świecę można zabrać do domu, albo u nas zostawić. Taka świeca trafi w grudniu na Ukrainę. Jest to prośba biskupa ewangelickiego Ukrainy. Tam te świece będą rozdawane ludziom, bo ci boją się, że mogą nie mieć światła w domach. Ta świeca będzie namacalnym wyrazem solidarności – tłumaczy.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od 23 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane będą we wszystkich parafiach Diecezji Radomskiej od I Niedzieli Adwentu. Dostępne będą też w siedzibie Caritas przy ul. Kościelnej oraz księgarniach przy ul. Malczewskiego i Sienkiewicza.

 

Źródło: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Świeca, która tworzy polską wigilię

Świeca, która tworzy polską wigilię

Przez lata działalności, Caritas udało się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy polskich rodzin. Płonąca na świątecznym stole świeca ma symbolizować solidarność z dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących. W ramach 28. edycji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach.

– Pieniądze ze sprzedaży świec przeznaczane są głównie na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Ponadto w tym roku 10 groszy uzyskanych dzięki każdej ze świec rozprowadzanych w parafiach zostanie przeznaczone na kompleksowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się, w tm m.in. na budowę przedszkola i szkoły w w Kamerunie, na dożywanie dzieci w Argentynie, wsparcie polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie oraz dożywianie dzieci w Wenezueli – mówi dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, ks. Damian Drabikowski.

Na polskim stole świeca Caritas gości już od28 lat. – Na przestrzeni tych lat stała się wyraźnym symbolem w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jest też symbolem tych, którzy odeszli z rodzin. Chcemy, abyśmy zasiadając do wigilijnego stołu i zapalając świecę pamiętali te o tych, którzy z różnych powodów nie mogą z nami zasiąść do tego stołu – dodaje dyrektor.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną także na stołach rodzin wyzwania prawosławnego. ELEOS włączył się w akcję po raz 22. Od I niedzieli Adwentu świece rozprowadza proboszcz radomskiej cerkwi, ksiądz Paweł Sidoruk.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane będą we wszystkich parafiach Diecezji Radomskiej od I Niedzieli Adwentu. Dostępne będą też w księgarniach przy ul. Malczewskiego i Sienkiewicza. W zeszłym roku udało się rozprowdzić ok. 55 tys. świec.

 

Tekst: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Skip to content