Przez lata działalności, Caritas udało się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy polskich rodzin. Płonąca na świątecznym stole świeca ma symbolizować solidarność z dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących. W ramach 28. edycji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach.

– Pieniądze ze sprzedaży świec przeznaczane są głównie na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Ponadto w tym roku 10 groszy uzyskanych dzięki każdej ze świec rozprowadzanych w parafiach zostanie przeznaczone na kompleksowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się, w tm m.in. na budowę przedszkola i szkoły w w Kamerunie, na dożywanie dzieci w Argentynie, wsparcie polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie oraz dożywianie dzieci w Wenezueli – mówi dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, ks. Damian Drabikowski.

Na polskim stole świeca Caritas gości już od28 lat. – Na przestrzeni tych lat stała się wyraźnym symbolem w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jest też symbolem tych, którzy odeszli z rodzin. Chcemy, abyśmy zasiadając do wigilijnego stołu i zapalając świecę pamiętali te o tych, którzy z różnych powodów nie mogą z nami zasiąść do tego stołu – dodaje dyrektor.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłoną także na stołach rodzin wyzwania prawosławnego. ELEOS włączył się w akcję po raz 22. Od I niedzieli Adwentu świece rozprowadza proboszcz radomskiej cerkwi, ksiądz Paweł Sidoruk.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane będą we wszystkich parafiach Diecezji Radomskiej od I Niedzieli Adwentu. Dostępne będą też w księgarniach przy ul. Malczewskiego i Sienkiewicza. W zeszłym roku udało się rozprowdzić ok. 55 tys. świec.

 

Tekst: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Skip to content