Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego: spadła liczba adopcji

Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego: spadła liczba adopcji

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku ośrodek zakończył 8 procedur adopcyjnych dla 9 dzieci. Ponadto w trakcie jest 9 procedur dla 12 dzieci. – Biorąc pod uwagę liczbę pracowników naszego zespołu jest to imponująca liczba. Niestety, ale z drugiej strony wydłużył się czas postępowań na etapie sądowym. Procedury, które zamykane były w ciągu kilku miesięcy, wydłużyły się dwukrotnie. Prawdą jest, że w okresie ostatniej pandemii odnotowaliśmy spadek zainteresowania adopcją – mówiła Elżbieta Stolarczyk, która była gościem Radia Plus Radom. Zdaniem specjalistów na spadek ilości postępowań adopcyjnych wpłynęła również ogólna sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz inflacja.

W wielu ośrodkach adopcyjnych odbywają się dzisiaj dni otwarte, podczas których można dowiedzieć się więcej o tej drodze do rodzicielstwa. To dobry moment na uzyskanie odpowiedzi, czym adopcja jest i czym nie jest, oraz co można zrobić, by zostać kandydatem na rodzica adopcyjnego.

 

– Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, by uświadamiać, czym jest sam proces, ale też obalać mity i przekłamania na jej temat – zauważyła Elżbieta Stolarczyk. Dodaje, że w swojej pracy ośrodek kieruje się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udziela pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny pomaga rodzinom, które chcą adoptować dziecko, rodzinom i kobietom w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, rodzinom adopcyjnym, potrzebujących wsparcia psychologicznego-pedagogicznego.

Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w Ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

Do Ośrodka zgłaszają się matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka 8 września 2001 roku.

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Wręczone zostały tytuły „Człowiek o godnym sercu”

Wręczone zostały tytuły „Człowiek o godnym sercu”

Obchody rozpoczęły się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Tu po krótkim występie artystycznym odprawiona została msza święta, której przewodniczył biskup radomski Marek Solarczyk. – Każdy z was niesie ten wyjątkowy dar, który Bóg wpisuje w życie każdego człowieka – mówił do licznie zebranych uczestników uroczystości. W sposób szczególny dziękował także tym, którzy na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Posłuchaj homilii ks. bp. Marka Solarczyka.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie tytułów „Człowiek o godnym sercu”. W ten sposób powiatowy samorząd dziękuje tym, którzy na co dzień angażują się w pomoc osobom potrzebującym. W gronie 21 wyróżnionych znalazła się w tym roku m.in. Maria Morawska, była wójt Żarnowa.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych to inicjatywa Powiatu Opoczyńskiego. Jak mówi wicestarosta Maria Barbara Chomicz, tylko w samym powiecie opoczyńskim jest ponad 10 tysięcy osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. – To jest naprawdę ogromna grupa osób, którą chcemy dzisiaj ugościć i podkreślić ogromne znaczenie w życiu społeczeństwa – mówiła.

Uroczystości w Opocznie już po raz drugi miały charakter diecezjalny. Ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, wyjaśnia, że na obchody przyjechały osoby z różnych stron diecezji.

Dopełnieniem uroczystości był barwny przemarsz do Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie, gdzie uczestnicy obchodów wzięli udział w spotkaniu integracyjnych. Patronem medialnym Diecezjalnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych było Radio Plus Radom.

Źródło: Marcin Prejs / Radio Plus Radom

We wtorek Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie

We wtorek Diecezjalny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie

W audycji Powiat Opoczyński na Fali mówiliśmy o rozstrzygniętych przez powiatowy samorząd konkursach z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania patologiom społecznym. Umowy z przedstawicielami organizacji podpisane zostały w opoczyńskim starostwie. Starosta Marcin Baranowski przypomniał, że powiatowy samorząd wspiera wiele inicjatyw mających na celu pomoc ludziom potrzebującym. Za przykład podał prowadzenie wspólnie z Caritas Diecezji Radomskiej dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Drzewicy i Paradyżu. Z myślą osobach potrzebujących pomocy Powiat Opoczyński organizuje również Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie miał on zasięg diecezjalny. Obchody przeprowadzone zostaną w Opocznie 23 maja. Głównym ich punktem będzie msza święta odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie 10.30 przez biskupa radomskiego Marka Solarczyka.

W powiatowej audycji mówiliśmy także o prowadzonej w powiecie opoczyńskim zbiórce podpisów pod inicjatywą obywatelską „Chrońmy dzieci – wspierajmy rodziców”. W Opocznie akcję wspiera biuro poselskie Roberta Telusa. Tu również zbierane są podpisy pod inicjatywą.

Wicestarosta Maria Barbara Chomicz poinformowała o szkoleniach prowadzonych w opoczyńskim starostwie. To zakończone dotyczyło działań interwencyjnych przy podejrzeniu niewłaściwych warunków utrzymania i traktowania zwierząt. Z kolei na 24 maja zaplanowane zostało szkolenie dotyczące chorób zakaźnych zwierząt. Początek szkolenia o godzinie 10.

 

Źródło: Marcin Prejs / Radio Plus Radom

AC Milan wygrał turniej Pedagogów Ulicy

AC Milan wygrał turniej Pedagogów Ulicy

Po raz 17. Pedagodzy z Radomia zaprosili do zabawy drużyny, które na co dzień spotykają się na swoich osiedlach, dzielnicach, a gra w piłkę jest dla nich zabawą i oderwaniem od siedzenia w domu przed komputerem.

W tym roku w turnieju uczestniczyło pięć drużyn, które spotkały się, aby walczyć o puchar na Orliku na Michałowie przy PSP nr 3. I właśnie drużyna z Michałowa, czyli AC Milan wygrała XVII Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn.

Marcin Hernik z Pedagogów Ulicy podsumował tegoroczny turniej, rozmawiał Wojtek Sałek.

Sędzia turnieju Jacek Marus z Radomiu podkreślił, że poziom zawodów był wyrównany.

Filip Sawicki z drużyny Waleczne Smoki z Centrum Nauki i Zabawy “Bajka”, która zajęła 2 miejsce został najlepszym zawodnikiem turnieju, z czego się cieszy Paulina Zalewska, kierownik “Bajki”.
 

Patronem medialnym XVII Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn było Radio Plus Radom.

 

Źródło: Wojciech Sałek / Radio Plus Radom

Caritas nie ustaje w pomaganiu uchodźcom z Ukrainy

Caritas nie ustaje w pomaganiu uchodźcom z Ukrainy

Wśród uczestników spotkania jest Małgorzata Jarosz – Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska. Poinformowała, że jego celem jest podsumowanie aktualnie realizowanych projektów w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy. W tym celu działania Caritas Polska są wspierane przez Caritas m.in. z Austrii, czy Norwegii. Opracowywane są obecnie plany i harmonogram najbliższych działań pomocowych.

– Przeszliśmy do fazy wspierania uchodźców w zakresie integracji. Mamy świadomość, że część z nich wróci kiedyś do swoich domów. Są wśród nas od ponad roku czasu. Ten czas muszą spędzać w przeświadczeniu, że sami mogą się utrzymać i panują nad swoim życiem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli finansowanie na kontynuację działań zabezpieczających działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom. A po drugie musimy wzmocnić kontrolę edukacji i przy wypełnieniu obowiązku szkolnego ukraińskich dzieci – opowiada Małgorzata Jarosz – Jarszewska.

 

Obecnie w Polsce jest ok. 150 tys. dzieci, które chodzą do szkół i kolejne 100 tys., które uczestniczą w zajęciach on-line. – Dlatego tak ważne jest dla dzieci, aby nie straciły żadnego roku nauki. Wspieramy je w nauce języka polskiego. Nawet jeśli wrócą do swoich domów, to przyda się im później znajomość obcego języka – dodała zastępca dyrektora Caritas Polska.

Koordynatorem Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska w Warszawie jest Renata Makuch. – Działamy od 5 lat. Większość naszych podopiecznych to uchodźcy z Ukrainy. Każdego dnia do naszych drzwi puka ponad 100 uchodźców, w tym 1/3 to nowi beneficjenci. To świadczy o tym, że nadal do Polski przybywają osoby, które potrzebują wsparcia. Szacuje się, że codziennie polsko-ukraińską granicę przekracza ok. 19 tys. osób – poinformowała Renata Makuch.

W Polsce jest ok. 2 mln Ukraińców, z czego ok. 200 tys. w samej Warszawie. Są to osoby samodzielne, ale są też takie, które potrzebują wsparcia. Dotyczy to głównie osób powyżej 60. roku życia. W Polsce istnieją 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom z czego w programie Caritas Polska uczestniczy 26. Jedno z takich centrów działa w Radomiu. Ośrodek, który mieści się w budynku przy ulicy Wernera 8a, prowadzi Caritas Diecezji Radomskiej.

 

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content