Centrum Nauki i Zabawy "BAJKA" - Działania

Nadrzędnym celem naszej placówki jest prowadzenie Dziecięco – Młodzieżowego Klubu o charakterze profilaktycznym. Klub ten obejmuje działania opiekuńczo- wychowawcze, edukacyjno – rozwojowe, profilaktyczne i zabezpieczające. Uczestnikami programu są dzieci i młodzież w wieku od 3 do18 lat ,które korzystają z zajęć od poniedziałku do piątku ,w godz. 8.00- 16.00.

 1.Działania opiekuńczo – wychowawcze

 • gry, zabawy, quizy, konkursy, dyskoteki, grill
 • udział dzieci młodzieży w imprezach i uroczystościach organizowanych w Klubie np: ,,Dzień Dziecka”, „Wielkanoc”, ,, Boże Narodzenie”, „Mikołajki”
 • udział dzieci młodzieży w pokazach filmowych
 • uczestnictwo w festynach rodzinnych
 • wyrabianie nawyków zdrowotno – higienicznych (czystość i estetyka ubioru, dbałość o czystość otoczenia).

2.Działania edukacyjno- rozwojowe

 • zajęcia informatyczne/ komputerowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia rękodzieła i haftu

3.Działania profilaktyczne

 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy głównie w rodzinach i środowiskach rówieśniczych
 • zajęcia dotyczące kształtowania umiejętności interpersonalnych
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców podopiecznych Klubu
 • indywidualne rozmowy wspierające z podopiecznymi Klubu

4.Działania zabezpieczające

 • dożywianie

Centrum powstało w 2001 roku ku uciesze dzieci w wieku od 3 do 15 lat. W marcu 2005 r. w Centrum Nauki i Zabawy “Bajka” powstała świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Mogły one brać udział w zajęciach: w pracowni plastycznej, internetowej, językowej a także mogły korzystać z porad psychologa. W wolnych chwilach dzieci mogły odrabiać lekcje pod kierunkiem pracowników “Bajki”. Od 01.02.2008r. opiekę nad CNiZ „Bajka” objął Caritas Diecezji Radomskiej.

Pragniemy podzielić się naszą wiedzą w pracowniach: internetowej, plastycznej, gier i zabaw, przedszkolnej oraz mini siłowni, a także pragniemy zachęcić dzieci do nauki na zajęciach muzyczno – rytmicznych, kulinarnych , sportowych, rękodzieła i haftu. Zajęcia te prowadzone są w taki sposób aby dzieci, które kochają sport, muzykę, teatr oraz potrafią się bawić z rówieśnikami rozwijały swoje zdolności. Dzieci uczęszczające na tego typu zajęcia są bogatsze duchowo, mają też okazję poznać różne sposoby wyrażania swoich uczuć, pragnień i marzeń.

Pracownia plastyczna ukazuje dzieciom i młodzieży świat kolorów, walorów oraz brył. Pozwala rozszerzyć wiedzę na tematy związane z historią sztuki, malarstwem, rzeźbą i grafiką.

W pracowni informatycznej można poznać od podstaw tajniki obsługi sprzętu komputerowego, przechodząc później do bardziej skomplikowanych działań.

Pracownia gier i zabaw wyposażona jest w Play Station 2 i 3, zestaw do karaoke,,bilard , mini piłkarzyki i stół do ping- ponga

Do pracownia przedszkolnej uczęszczają maluszki w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia pod opieką pedagogów odbywają się w każdy wtorek i środę w godz. od 10.00 do 13.00. Podczas zajęć rytmicznych , tanecznych, plastycznych,i muzycznych dzieci rozwijają swoje zdolności i wzajemnie integrują się.

Mini –siłownia powstała latem 2013 roku na potrzeby naszej młodzieży. Wyposażona jest w atlas, wibro- maszynę, ławeczkę do ćwiczeń oraz rowerek treningowy.

“Bajka” to placówka dla dzieci, to drugi dom. Nie tylko uczymy, ale także staramy się w miłej atmosferze pomagać dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów. Chcemy aby w naszym Centrum działo się coś wyjątkowego, chcemy propagować wśród dzieci i młodzieży zajęcia pozaszkolne na których mogą się uczyć i bawić.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM NAUKI I ZABAWY ,,BAJKA” FINANSOWANA PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM PROWADZENIE KLUBU dla DZIECI i MŁODZIEŻY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM w okresie od 02.01.2014 -31.12.2016r, umowa nr ZS-II.526.15.2014

Skip to content