„Seniorze jesteś piękny”, „Przeżyj to nie sam” i „Pomoc dla seniora” – to akcje realizowane przez Caritas Diecezji Radomskiej z myślą o najstarszych mieszkańcach naszego miasta i okolic. Celem tych inicjatyw jest aktywizacja seniorów i udzielenie im wsparcia zarówno materialnego, jak i psychicznego. Jak zapowiada Anna Lis, sekretarz radomskiej Caritas – organizacja planuje także zorganizować w grudniu spotkanie dla najstarszych mieszkańców, by dowiedzieć się jakiej formy pomocy potrzebują w dobie pandemii.

Akcje „Seniorze jesteś piękny” i „Przeżyj to nie sam” realizowane są do końca roku. W ich ramach odbyły się już wyjścia do restauracji, wizyty u fryzjera i wirtualny spacer po sanktuarium w Kałkowie. Od października Caritas prowadzi także nową akcję „Pomoc dla seniora”. To forma wsparcia materialnego w postaci bonów na zakupy.

Radomska Caritas w ramach akcji „Pomoc dla seniora” wsparciem objęła 256 najstarszych i najuboższych osób z naszego regionu.

Źródło: Radio Radom

Skip to content