Pomagają osobom niepełnosprawnym charakteryzując się zrozumieniem, życzliwością i ogromną wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka – Joanna i Waldemar Stelmachowie otrzymali Złotą Kulę od Caritas Diecezji Radomskiej w kategorii Darczyńca. Poza Złotymi Kulami diecezjalna Caritas przyznała także medale Caritas Polska “In Caritate Servire”.

By pamięć pozostała…

Ks. Bolesław Strzelecki dał się poznać jako radomski św. Franciszek. Pamiętał o biednych i ubogich, będąc proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach, organizował codzienne posiłki dla ubogich. Za odwagę w działaniu i głoszeniu Bożego Słowa został aresztowany 7 stycznia 1941 r. Z radomskiego więzienia został przewieziony do Oświęcimia 5 kwietnia 1941 r. W obozie żebrał o chleb – nie dla siebie, ale dla potrzebujących współwięźniów. Radomska działalność bł. ks. Bolesława Strzeleckiego związana była z parafią na Glinicach i budynkiem przy ul. Kościelnej. Dlatego nie dziwi, że w wyremontowanym Domu Chleba znalazła się sala nazwana jego imieniem.

W uroczystości udział wzięła siostrzenica ks. Strzeleckiego – Aleksandra Kobza – siostrzenica ks. Strzeleckiego. Obok obecności ofiarowała Domowi Chleba wyjątkowy dar – krzyż bł. ks. Bolesława Strzeleckiego. – Dla mnie jest to wielka radość, że wujek doczekał tak wielkiej godności, że Radom go tak ukochał – mówiła nie kryjąc wzruszenia pani Aleksandra.

Sala przeznaczona będzie przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych – pomieszczenie jest w pełni dostosowane do ich potrzeb. Będzie to również miejsce spotkań, konferencji, występów. – Cały Dom Chleba, również ta sala pamięci, jest miejscem wyjątkowym, przeznaczonym dla potrzebujących w różnych sferach. Dzieło miłosierdzia jest kontynuowane – mówi ks. Robert Kowalski – dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

– Bogu dzięki za to miejsce, jakim jest Dom Chleba. Oby przypominało nam inny dom chleba – Betlejem, w którym narodził się Jezus Chrystus – mówi Biskup Radomski Henryk Tomasik.Tradycją jest, że podczas spotkania opłatkowego Caritas Diecezji Radomskiej nie brakuje podziękowań i ciepłych słów w stosunku do osób, które przez cały rok wspierają działalność instytucji. Są również podziękowania szczególne – dla osób, które wyjątkowo wsparły Caritas. – To osoby, które pojawiały się wtedy, kiedy powinęła nam się noga, kiedy nam czegoś brakowało. Dziś to jest dla mnie szczególnie ważne – mówi ks. Robert Kowalski – dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Kapituła Złotej Kuli w tym roku Złotą Kulę w kategorii Darczyńca przyznała Joannie i Waldemarowi Stelmachom. Państwo Stelmachowie od 10 lat współpracują z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jedlance charakteryzując się zrozumieniem, życzliwością i ogromną wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Wspierają przede wszystkim finansowo, ale również lokalowo – bezpłatnie udostępniają swój lokal na zabawy i imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych. – Państwo Stelmachowie nie lekceważą nas, zawsze służą pomocą, a także dobrym słowem i uśmiechem – mówi Barbara Rosiewicz – kierownik Warsztatów.

Poza Złotymi Kulami diecezjalna Caritas przyznała także medale Caritas Polska “In Caritate Servire” – W Służbie Miłości.

Za bezinteresowną pomoc, wiarę i wsparcie Klaudii – wychowanki Domu Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim z filią w Starachowicach medal otrzymał Marek Jasiński – trener klubu sportowego DRAGON w Starachowicach. Wyróżniony nie mógł osobiście odebrać medalu, zrobiła to właśnie Klaudia, która ze wzruszeniem mówiła o trenerze. – Mimo tego, ze tyle razy go okłamałam, szukałam wymówek, raniłam go, on cały czas we mnie wierzył.

Za bezinteresowne wsparcie działań Pedagogów Ulicy na dzielnicy M. Gajl radomska Caritas uhonorowała Piotra Odzimka. – Jeżeli los nam coś podarował musimy umieć się tym dzielić – przekonuje.

Medal trafił również do Grażyny i Edwarda Karasiewiczów, którzy jako właściciele salonu samochodowego wsparli podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej właśnie motoryzacyjnego. – Zawsze pomagamy – tak po prostu trzeba! – przekonują laureaci.

Podczas spotkania wigilijnego ks. bp Henryk Tomasik odsłonił tablicę upamiętniającą męczeńska śmierć bł. ks. Bolesława Strzeleckiego.

Tekst: Weronika Chochoł / Radio Plus Radom

 

Skip to content