Kierownik świetlicy s. Małgorzata Binkowska powiedziała, że dzieci same przygotowały ozdoby wielkanocne.

Wśród podopiecznych świetlicy jest Zuzanna, która wykonała m.in. świąteczne jajka.

Świetlica Socjoterapeutyczna “Akademia Młodych” działająca przy Caritas Diecezji Radomskiej funkcjonuje nieprzerwanie od listopada 1999 roku. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, wspiera rodzinę i zapewnia jej pomoc. Na co dzień współpracuje ze szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi organizacjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content