Wielkopostny Dzień Skupienia (pierwsza sobota Wielkiego Postu) to już zwyczaj spotkania Wolontariuszy PZC i SKC – 9.03.2019r.
Tym razem towarzyszył nam J.E. Ks. Bp Piotr Turzyński, wygłosił słowo Boże do bardzo licznie zebranych w Kaplicy Miłosierdzia Bożego Emaus w Turnie uczestników.

Rozpoczęliśmy, jak na Wielki Post przystało od oczyszczenia naszych serc z grzechów. Wielu przybyłych Księży Opiekunów służyło nam w konfesjonałach, każdy mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty. Następnie Msza Św., której przewodniczył ks. Biskup Piotr, w asyście Ks. Damiana Drabikowskiego z-cy Dyrektora CDR i Księży Dziekanów, Proboszczów, Opiekunów Parafialnych Zespołów Caritas. Wszyscy bardzo wsłuchani w Słowa skierowane do Wolontariuszy, przykłady podążania drogą Chrystusa, którą wolontariusze obrali poprzez służenie słabszym. Nie bez znaczenia ma fakt, że na wspólnej modlitwie zebrali się uczniowie – wolontariusze, którzy zaczynają posługę potrzebującym oraz Ci, którzy są już bardziej doświadczeni. Którzy służbę drugiemu człowiekowi obrali jako drogę do zbawienia.

Obecność J.E. ks. Biskupa Piotra, ks. Damiana v-ce Dyrektora Caritas, wielu przybyłych Księży –Opiekunów , pracowników CDR a przede wszystkim tak licznie zgromadzonych Wolontariuszy PZC i SKC są świadectwem o potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi. Potrzebujący dzisiaj, to nie jest głodny (żyjący w niedostatku), ale ubogi to samotny. Samotny bo starszy, chory, opuszczony, niepełnosprawny. Samotne są i dzieci, które co prawda nie są głodne, ale wychowują się w rodzinie niepełnej, nie biologicznej lub są pozostawieni przez zajętych ( karierą), zapracowanych rodziców. Nowy smartfon nie zastąpi więzi rodzinnych. W związku z tym Caritas ma nowe zadania, wypełnić tę sferę (pustkę)i skierować swoje działania na pomoc SAMOTNYM,- starszym i „pseudo” sierotom. Oczywiście nie zapominamy o ubogich, bo tych w naszej Diecezji nadal jest bardzo wielu.
Wyzwań na nowy okres wiele, wiele akcji ogólnopolskich Caritas i tych naszych diecezjalnych.
1% w parafiach, Jałmużna Wielkopolska, Pola Nadziei, Zbiórki świąteczne Żywności, wyprawki szkolne, Kromka Chleba dla sąsiada, Święto Miłosierdzia Bożego, projekty, itp.
Spraw bardzo wiele, ale był czas na omówienie, podzielenie się pomysłami na realizację, a o udane dzieła poprosiliśmy na zakończenie w Koronce do Miłosierdzia Bożego.
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym, Ks. Biskupowi, Kapłanom, Wolontariuszom i „idziemy zrobić trochę dobra” jak nawoływał Ks. Biskup Piotr w wygłoszonej do nas homilii.
Bóg zapłać.
Anna Lis – sekretarz

Skip to content