Bp Marek Solarczyk powiedział, że „Tydzień Miłosierdzia jest nie tylko zwróceniem uwagi na to, z czym mamy wyjść i do kogo, ale tak naprawdę, z czego to ma wynikać, kto nadaje temu sens i siłę”. – Nie możemy zatracić źródła, samego Boga, który nadaje temu sens, Jego miłości, całego orędzia, które przyniosła siostra Faustyna Kowalska. Można sięgać do tego po wielekroć, ale za każdym razem jest to ciągle coś nowego – powiedział bp Solarczyk w audycji „Kwadrans dla Pasterza” na antenie Radia Plus Radom.

Biskup Marek Solarczyk zwrócił również uwagę, że „jeżeli będziemy potrafili nieść słowa modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia, to człowiek sobie uświadamia, że każdy z nas staje wobec wyjątkowego daru”. – Nie wolno nam odrzucić, czy zmarnować daru Bożej miłości. Z tego będzie wynikała nasza otwartość i wrażliwość. Tydzień Miłosierdzia to nie tylko czas 7 dni, ale ten czas służy temu, by całe nasze życie niosło takie dary – powiedział ksiądz biskup.

Ordynariusz radomski jest także przekonany, że modlitwa ta niesie w sobie wielkie bogactwo. – Wiele rzeczy dokonuje się w godzinie Miłosierdzia Bożego. To wszystko sprawia, że człowiek chce jeszcze bardziej żyć darem Bożej miłości w świecie – powiedział gość Radia Plus Radom.

Z kolei bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu powiedział że „miłosierdzie to postawa wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb, a dokładniej wobec jego braków duchowych i materialnych”.

Ks. Damian Drabikowski, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej podziękował wszystkim ludziom zaangażowanym w uczynki miłosierdzia.

Ks. prof. Wiesław Przygoda, konsultor Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że musimy dzisiaj głosić orędzie miłosierdzia Bożego i potwierdzać go czynem.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. Obchody są również okazją do przedstawienia prac różnych organizacji charytatywnych i zachętą do włączania się w dzieła miłosierdzia.

 

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content