,, Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.’’

(Łk 2, 10-11)

Jest taki dzień jeden jedyny w roku, na który wszyscy bardzo czekamy,
jest taki Ktoś, którego ciągle wciąż na nowo szukamy. Jest takie święto, które od dzieciństwa pamiętamy i które ciągle na nowo przeżywamy.
To dzień szczególny, kiedy Bóg rodząc się w Betlejem w ubogiej stajence, staje się  …   jednym z nas.

   Wspominając tę wielką Tajemnicę Wcielenia, pragniemy życzyć Wam,
Drodzy Przyjaciele,
aby Nowonarodzony Boży Syn błogosławił
i rozjaśniał Wasze życiowe drogi światłem, które bije od betlejemskiego żłóbka. Niech darzy Was swoim pokojem, radością i pomaga przezwyciężać trudności, wzmacniając w Was wiarę, nadzieję i miłość w nadchodzącym Nowym Roku.

Z wyrazami szacunku i modlitewną pamięcią

ks. Damian Drabikowski                                 ks. Robert Kowalski

Skip to content