I kolejne spotkanie Anny Lis sekretarza CDR i koordynatora PZC w Diecezji z wolontariuszami PZC przy parafii św. Anny w Bedlnie, to już „kresy” naszej Diecezji. Oczywiście zaczęliśmy mszą Św. a później Litania do św. Anny(bardzo się ucieszyłam, moja patronka , trochę prywaty), parafia przygotowuje się do odpustu. Nakarmieni Eucharystią, czas na przyziemne sprawy. Zespół spotkał się z nowym proboszczem i prezesem PZC ks. Sławomirem Matygą, już po raz drugi ( w ciągu 10 dni), ale jest o czym rozmawiać. Podopieczni PZC są już w drugiej edycji programu „Na codzienne zakupy” a mają tych osób 10. Projekt skierowany do seniorów 60+, o bardzo niskim dochodzie, samotnych, niepełnosprawnych. Jest to ogromna pomoc, ale i obowiązki. Nie każdy z obdarowanych jest w stanie samodzielnie zrobić zakupy i potrzebna jest pomoc Wolontariusza. Realizacja dzieł Caritas to nie tylko obdarowywanie, to wiele działań towarzyszących na rzecz Seniorów. Ks. Proboszcz wyraził zgodę na uruchomienie parafialnej Biblioteczki i pierwsze egzemplarze obiecał przekazać. dla wszystkich chętnych, którzy chcą przeczytać fajną pozycję literacką, religijną. Będzie można wziąć książkę do domu przeczytać i oddać, aby następny parafianin mógł skorzystać. Wolontariusze PZC zaangażują się w akcję Ogólnopolską „Kromka chleba dla sąsiada” i już podczas Dożynek przygotują pyszne kanapki dla parafian, a ofiary dobrowolne przeznaczą na pomoc najbardziej potrzebującym. Parafialny dzień Seniora – jeszcze nie do końca wiadomo jak będzie przebiegał, ale na pewno coś wymyślą. Spotkanie z osobami, które całodobowo opiekują się swymi bliskimi i nie uczestniczą w życiu towarzyskim ze względu na brak czasu i możliwości (mała miejscowość). Chcemy im podarować odrobinę relaksu. Sposób i termin uzgodnimy po wakacjach. I jeszcze mnóstwo innych pomysłów na pomoc najuboższym, integrację. Przygotowują paczki, uczestniczą w zbiórkach świątecznych, i dniach skupienia, palmy wielkanocne sami robią, itd. Bardzo zainteresowali się wypożyczalnią sprzętu medycznego Caritas Diecezji Radomskiej, o zasobach i zasadach wypożyczania. Już maja dwoje chorych, którym potrzebne jest łóżko, a rodzina niezaradna. (wolontariusze to „ogarną”). Znają swych sąsiadów i ich potrzeby. Na pewno wykorzystają doświadczenie w działalności charytatywnej Ks. Proboszcza i będą jeszcze prężniej działać.
Już jest bardzo dobrze, liderzy wśród PZC naszej Diecezji, a będzie jeszcze lepiej. Powodzenia i Szczęść Wam Boże.

 

Źródło: CDR

Skip to content