o te zakonnice, które podbiły media filmikiem, gdzie naśladują kroki pingwinów, szukając finansowego wsparcia dla budowy “Domu dla chłopaków”, ośrodka opieki, w którym niejeden z podopiecznych, z racji na stan zdrowia, zostanie do końca życia.

W radomskiej katedrze sprawowana była Msza św. w rocznicę śmierci bp. Jana Chrapka, drugiego radomskiego ordynariusza, biskupa, który zapisał się w pamięci jako pasterz zatroskany o wykluczonych i szczególnie potrzebujących wsparcia. – Nikt nie rozumiał biedy tak jak on – powiedział w homilii bp Henryk Tomasik, cytując osobę, która znała i ceniła działalność bp. Chrapka.

Nagroda “Viventi Caritate” przyznawana jest corocznie w rocznicę śmierci bp. Chrapka przez Fundusz im. bp. Jana Chrapka. Kapituła nagrody wyszukuje w diecezji, ale także poza nią osoby, które zapisały się w wyjątkowy sposób w dziele pomocy najbardziej potrzebującym. – Wśród nagrodzonych przez naszą kapitułę w minionych latach jest papież Benedykt XVI – przypomniał Zbigniew Miazga, jeden z inicjatorów fundacji i dorocznej nagrody.

– Ta nagroda to uśmiech Pana Boga dla naszego zgromadzenia. Tak trudna praca, jaką prowadzimy, potrzebuje tego uśmiechu. Warto żyć miłością. Dziękujemy za przyznanie tej nagrody i serdecznie zapraszamy do Broniszewic w Wielkopolsce, do domu, który jest cudem – powiedziała po odebraniu nagrody dominikanka s. Eliza Myk.

Kapituła, przedstawiając nominowane zakonnice, napisała: “Siostry Dominikanki prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (obecnie liczy 56 mieszkańców). Jednak większość wychowanków, wziąwszy pod uwagę stan zdrowotny i emocjonalne więzi, będzie w nim mieszkać do swojej śmierci. Właśnie współczesna historia placówki, pełna niezłomnej wiary sióstr, zawierzenia Opatrzności, ujmującej umiejętności zachęty do wielkiej hojności darczyńców, jest niezwykła. Właśnie taką wiarą, działaniem sióstr i hojnością darczyńców wybudowany został nakładem ok. 7 mln zł nowy dom dla chłopców. Nowoczesny budynek zastąpił niefunkcjonalny, stary obiekt, usytuowany w pobliskim XIX-wiecznym pałacyku, którego stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie. Kolejnym zamierzonym działaniem sióstr jest remont poprzednio zajmowanego obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej, kuchnię, kaplicę, itp. We wszystkich staraniach sióstr widoczna jest pasja wiary znajdująca spełnienie w całkowitym oddaniu podopiecznym. One żyją miłością i dla Miłości. Poprzez tę miłość uczyniły to wyjątkowe miejsce w Broniszewicach rajem.”

– Wszyscy nominowani spełnili warunki konkursu i zasługują na uznanie. Im wszystkim dziękujemy za to, co robią czy robili – mówił Z. Miazga.

Do tegorocznej nagrody, oprócz sióstr z Broniszewic, zostali nominowani i nagrodzeni specjalnym dyplomem: Brat dr Mariusz Kuskowski ze Zgromadzenia Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie – terapeuta zajęciowy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Fundacja “Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” z Opoczna, która od 25 lat wielkim zaangażowaniem, z sercem i pasją prowadzi działalność pomocową na rzecz niepełnosprawnych dzieci, aktywizuje rodziców we wspólnym dziele. Fundacja “Zagraj w Zielone”, której prezesem jest Jan Kutkowski. Fundacja przeprowadziła m.in. w Radomiu aukcję charytatywną prac artystów plastyków z Radomia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Iłży, Pionek, Kielc na pokrycie kosztów operacji ortopedycznej chorej 5-letniej Zuzi. Do pośmiertnej nagrody został nominowany ks. inf. Adam Stanios. Pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła MB Miłosierdzia w Radomiu. W pamięci wielu radomian pozostał jako twórca parafialnego zespołu MAITRI a potem parafialnej Caritas.

 

Źródło: KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI / Gość Niedzielny

Skip to content