W piątek, tj. 24.05.2019r. pracownice Caritas Diecezji Radomskiej: Anna Lis – Sekretarz i Monika Felis – Księgowa, udały się do poszkodowanych parafian z Jarosławic, w celu wypłacenie pomocy przyznanej przez Dyrektorów CDR Ks. Roberta Kowalskiego i Ks. Damiana Drabikowskiego, poszkodowanych w wyniku trąby. Żywioł zniszczył wiele dachów w gospodarstwach. Świadkowie opowiadali, że nie tylko eternit, ale nowa blacha z dachów fruwały po łąkach i podwórkach.
Teraz trwa szacowanie strat i porządkowanie, zabezpieczanie tego co ocalało. Pomagają członkowie rodzin, przyjechali z Mazur i ze Śląska, ”jak nie pomóc” – mówią i uciekają ze wzrokiem pełnym łez. Wciągu kilku minut doznali ogromnego zniszczenia.
Wrażliwość sąsiadów i ich pomoc w pierwszych godzinach po klęsce nie do ocenienia. Poszkodowani opowiadają „na pomoc Strażakom przyszło chyba ze sto osób, każdy pomagał jak umiał. Wiadomo mężczyźni prace cięższe, a kobiety zadbały nawet o kanapki, aby pomocnikom nie zbrakło sił”. Piękne świadectwo wrażliwości i miłości sąsiedzkiej. Oczywiście przewodził ich wspaniały Proboszcz – ks. Kan. Antoni Koza. Jak udało się usunąć największe przeszkody, zaczął działać dalej. Zadzwonił do Dyrektora Caritas i poprosił o pomoc dla swych poszkodowanych parafian. I pierwsze zapomogi otrzymali, najbardziej potrzebujący.
Szukamy wielkich osób, czynów daleko , a mamy obok siebie. Ksiądz Proboszcz powinien być dumny ze swoich parafian, bo oni są bardzo dumni ze swojego Proboszcza i wdzięczni za okazaną pomoc.
Dziękujemy również Ks. Zbigniewowi Niemirskiemu, redaktor naczelny radomskiej redakcji “Gościa Niedzielnego”, za to że nam towarzyszył i oczywiście, że zawsze możemy liczyć na Was. Środki finansowe są bardzo potrzebne.

Można dokonać wpłat na konto Caritas Diecezji Radomskiej; nr konta 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757 z dopiskiem „Trąba Jarosławice”

Skip to content