Stop przemocy! Trwa Kampania Białej wstążki

Stop przemocy! Trwa Kampania Białej wstążki

Kampania Białej wstążki jest prowadzona w ponad 60 krajach świata. Trwa od 25 listopada, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Biała wstążka noszona przez mężczyzn symbolizuje przerwanie milczenia dotyczącego przemocy wobec kobiet, jest manifestacją, że nie akceptuje się przemocy, ani nie jest się wobec niej obojętnym. Problem niestety nadal istnieje. Sprawcami ponad 85% przypadków przemocy są mężczyźni. Zmieniają się formy przemocy, obok przemocy fizycznej pojawiają się jej inne formy jak psychiczna, ekonomiczna czy instytucjonalna. Niestety nie spada liczba zgłaszanych przypadków przemocy. Rośnie jednak nasza świadomość dotycząca przemocy i form jej przeciwdziałania oraz szukania pomocy. Od stycznia 2022 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radomiu odnotowano już ponad 970 spraw!

O kampanii oraz przeciwdziałaniu przemocy mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Gdzie szukać pomocy w Radomiu? Bezpłatna infolinia nr tel. 800 900 007, MOPS ul. Grabowa 17, Policja, Caritas ul. Kościelna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Malczewskiego. Najważniejsze jest by reagować, nie być obojętnym.

 

Źródło: Elżbieta Warchoł / Radio Plus Radom

Skip to content