Symboliczny akt solidarności z chorymi onkologicznie

Symboliczny akt solidarności z chorymi onkologicznie

W Niedzielę Palmową wolontariusze Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas, po Mszach św. z żonkilami, żółtymi balonami i puszkami, będą czekali na ludzi, którym nie jest obojętny los osób chorych.

– Akcja ta ma nam przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej opieki i wsparcia w trudnym dla nich okresie. Chcemy, by również w naszej diecezji akcja ta połączyła ludzi młodych i aktywnych z chorymi. Dzięki tej akcji chcemy pokazać zarówno dzieciom, młodzieży, a także ludziom dorosłym jak ważna jest pomoc osobom chorym mówi Iwona Stępniewska, koordynator akcji.

Podobnie jak w latach poprzednich zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. dla osób objętych opieką hospicyjną, a także zakup sprzętu do wypożyczalni Caritas przypomina ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas:

Kwesty przeprowadzone zostaną przez wolontariuszy i opiekunów ze Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas.

 

Tekst: Magdalena Król / Radio Plus Radom

Dzień Dobra zainauguruje obchody 30-lecia Caritas Diecezji Radomskiej

Dzień Dobra zainauguruje obchody 30-lecia Caritas Diecezji Radomskiej

Ks. Karol Piłat, zastępca dyrektora diecezjalnej Caritas powiedział, że w czasie trwania obchodów 30-lecia istnienia tej organizacji charytatywnej będą organizowane pikniki, festyny, warsztaty, pokazy, biegi, koncerty i wszelkie inne formy aktywności, które sprawią radość zarówno wolontariuszom, jak również i innym uczestnikom wydarzeń.

– W tym roku przeżywamy 30. rocznicę powołania do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. Ten czas to będzie takie żywe świadectwo zrealizowanej miłości przez ręce setek wolontariuszy, pracowników, ofiarodawców i darczyńców – mówi ks. Piłat.

Dodaje, że w tym roku Caritas będzie zbierała środki na działalność i utrzymanie swoich placówek zajmujących się dziećmi i rodzinami. – Zauważamy pilną potrzebę takiego działania. Ponadto realizując ten cel wpisujemy się w rok rodziny, który do czerwca 2022 roku trwa w Kościele – mówi ks. Piłat. Środki zbierane w trakcie zbiórek zostaną przekazane na Domy dla Dzieci, które działają w strukturach diecezjalnej Caritas.

Dzień Dobra Caritas organizuje by wzmacniać wolontariat osłabiony z powodu pandemii koronawirusa, oraz, by szerzyć kult Miłosierdzia Bożego, integrować lokalną społeczność, promować dobre postawy w polskim społeczeństwie oraz zbierać środki na pomoc dla najbardziej potrzebującym.

Dzień Dobra będzie wydarzeniem cyklicznym. – Co roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego pragniemy celebrować ten dzień, aby dzielić się miłością i dobrem, które jest w nas – powiedział ks. Karol Piłat.

 

Historia radomskiej Caritas wiąże się z powołaniem Diecezji Radomskiej bullą św. Jana Pawła II “Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku. Tego samego dnia pierwszy biskup radomski Edward Materski wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej.

Pierwszym dyrektorem diecezjalnej Caritas został ks. dr Stanisław Makarewicz. Ks. Adam Płuciennik jako wicedyrektor organizował wówczas pierwsze zespoły charytatywne przy parafiach. W 1998 r. dyrektorem diecezjalnej Caritas został ks. Sławomir Gregorczyk. 12 października 1998 r. bp Materski zatwierdził nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej. 4 września 1999 r. z rąk bpa Jana Chrapka nominację na dyrektora Caritas odebrał ks. Piotr Jaśkiewicz i pełnił tę funkcję do lipca 2004 r.

Bp Jan Chrapek dekretem z dnia 28 lutego 2001 r. zatwierdził Statut “Caritas Parafialnych”. Natomiast ciągle powstające i rozwijające się w diecezji dzieła charytatywne skłoniły bpa Zygmunta Zimowskiego do powołania wicedyrektora Caritas, którym we wrześniu 2002 r. został ks. Radosław Walerowicz. Po niespełna dwóch latach został mianowany dyrektorem a od września tego samego roku z misją charytatywną do Caritas diecezjalnej bp Zygmunt posłał ks. Grzegorza Wójcika jako wicedyrektora. Ks. Radosław Walerowicz pełnił funkcję dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej do grudnia 2009 r. W 2010 r. otrzymał nominację na stanowisko dyrektora ekonomicznego Caritas Polska. W ostatnim czasie dyrektorami caritas byli ks. Grzegorz Wójcik, ks. Robert Kowalski, a obecnie ks. Damian Drabikowski.

Wśród najważniejszych dziedzin aktywności Caritas wymienia się działania działania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny, osób niepełnosprawnych, chorych, starszych. Nie pozostają bez wsparcia również ludzie dotknięci klęskami żywiołowymi oraz wypadkami losowymi. W diecezji radomskiej szczególną troską otoczone są sprawy bezrobocia i uzależnień.

Działalność Caritas nie ogranicza się do zabezpieczenia pomocy materialnej dla osób potrzebujących. Caritas zawsze czynnie włącza się w organizację: Dnia Chorych, Dnia Dziecka, Tygodnia Miłosierdzia. Ponadto dzieci, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore są zapraszane na koncerty, wycieczki, prelekcje, rekolekcje, obdarowywane są nie tylko upominkami, paczkami żywnościowymi ale również wsparciem duchowym.

Każdego roku Caritas wydaje kilka tysięcy paczek żywnościowych, w skrajnych sytuacjach wspiera także materialnie ubogich i chorych poprzez pokrywanie kosztów leczenia czy rehabilitacji, organizowanie wyprawek szkolnych, dofinansowanie dożywiania w szkole oraz organizowanie koloni letnich i zimowych dla dzieci z ubogich rodzin.

Caritas w Radomiu prowadzi wiele placówek takich jak: Dzieło im. bł. ks. Bolesława Strzeleckiego, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Hospicjum św. Józefa, Telefon Zaufania “Linia Braterskich Serc”, NZOZ Stacja Opieki Caritas, Domy Matki i Dziecka, Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Stołówki i Jadłodajnie, Fundusz im. Bp. Jana Chrapka, Fundację Caritas na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz wypożyczalnię sprzętu medycznego.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Myśliwi podarują tlen chorym

Myśliwi podarują tlen chorym

Monika Nowakowska
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu ogłosił zbiórkę pieniędzy na zakup koncentratorów tlenu – to kolejna zbiórka organizowana przez brać myśliwską w tym roku. W styczniu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonego przez Caritas Diecezji Radomskiej trafiły już cztery takie urządzenia.

Radkom w artykule
Zakup koncentratorów tlenu to odpowiedź na zapotrzebowanie, jakim cieszą się te urządzenia w czasie pandemii koronawirusa. Koncentratory są bowiem przydatne dla osób, które w wyniku zakażenia COVID-19 mają trudności oddechowe. Myśliwi z Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu zorganizowali więc zbiórkę pieniędzy na zakup tych urządzeń – mówi przewodniczący zarządu okręgowego PZŁ, łowczy Andrzej Szczypiór.

Pomysł akcji pn.: “Tlen od myśliwych”powstał w zeszłym roku. Ze zebrane pieniądze udało nam się kupić cztery koncentratory tlenu. Urządzenia bardzo się przydały. Z urządzeń korzystały nie tylko osoby z naszego środowiska, ale także rodziny myśliwych – mówi przewodniczący. – Zapotrzebowanie na te urządzenia nie słabnie, a pomoc, jaką niosą w chorobie jest nieoceniona – mówi myśliwy Janusz Łoszczyk.

– Koncentratory ratują życie, dlatego będziemy namawiać wszystkich, aby dołożyli swoją cegiełkę na zakup tych urządzeń – dodaje.

Radości ze współpracy nie kryje dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej, ks. Damian Drabikowsk – Bardzo dziękuję za wsparcie. Koncentratory są urządzeniami paramedycznymi wspomagającymi oddychanie, a w czasach pandemii tych urządzeń jest potrzeba bardzo wiele. Wiele osób dzwoni i puta o koncentratory. Były sytuacje, że tych urządzeń brakowało – podkreśla ks. Damian Drabikowski.

W diecezji radomskiej działa 5 wypożyczalni sprzętu medycznego. Koszt jednego urządzenia to ok. 4 tysięcy złotych.

 

tekst: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Zimowo świąteczne warsztaty

Zimowo świąteczne warsztaty

Początkowo Podopieczni złożyli przysięgę i przystąpili do Cechu Piekarzy, poznając składniki tradycyjnego ciasta, recepturę sprzed pięciuset lat. Następnie zabrali się do wypieku, a później strojenia pierników. Całość prowadzili animatorzy z Muzeum Żywego Piernika z Torunia ubrani w stroje nawiązujące do odzieży rzemieślników piekarskich z XVI wieku

Każdy piernik wykonany przez Podopiecznych Bajki jest unikatowy, niepowtarzalny i kreatywny.

Kontynuacją naszych piernikowych warsztatów są zajęcia w Bajce, na których wykorzystujemy poznane techniki i sposoby przystrajania i ozdabiania pierniczków. Nie brakuje też świątecznych rozmów, uśmiechu i dobrej zabawy

Wyjazd był niesamowitym przeżyciem i świetną lekcją, a zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystywane na naszych bajkowych zajęciach.

Info i zdjęcia: Centrum Nauki i Zabawy Bajka

„Andrzejki”

„Andrzejki”

Tradycja wróżb andrzejkowych w Polsce jest bardzo stara…” takimi słowami rozpoczął się wykład przedstawiony przez naszych uczestników przy okazji zabawy andrzejkowej. W ramach wykładu uczestnicy mieli nie tylko opisać czym jest tradycja „Andrzejek”, ale także przygotować wróżby andrzejkowe i wymyśleć oraz przygotować dla siebie przebrania na zabawę. Pomysłów nie brakowało. Wśród przebrań występowały zwierzęta, postaci z bajek i filmów, a nawet sam prezydent. Ciasteczka z wróżbą były ulubioną wróżbą wszystkich, bo ciasteczka były naprawdę pyszne. Buty wskazały nam kto najszybciej wyjdzie za mąż lub się ożeni, a przekłuwanie serc z imionami podpowiedziało nam imiona naszych przyszłych wybraków. Dodatkową atrakcją były zabawy z nagrodami – gorące krzesła, taniec z balonem, czy też pojedynki na taniec. Po tak radosnym i szalonym dniu możemy przygotować się do adwentu.