Wolontariusze PZC dla Seniorów

Wolontariusze PZC dla Seniorów

 PZC w Bedlnie pod „dyrekcją” Ks. Sławomira Matygi  – Proboszcza troszczy się  o osoby starsze z Parafii.  Nowe działania to   ” Różaniec dla seniorów”.  W niedzielę 10.10.2021r.  po  Mszy   Św. o godz. 12.00,  wspólna modlitwa różańcowa w intencji osób starszych.
Następnie  przybyłych  Seniorów  zaprosili na plebanię ,  aby wspólnie z Wolontariuszami ,  z ks. Piotrem i Ks. Proboszczem porozmawiać o ich smutkach oraz radościach. Planach na przyszłość, działaniach  na rzecz pomocy parafianom. Aby ośmielić  Seniorów wspólnie zaśpiewali kilka pieśni o Matce Boskiej Różańcowej pod kierunkiem Ks. Piotra, który się ucieszył z efektu i skomentował,  że  będzie to już początek  składu  chóru parafialnego.  Każdy uczestnik spotkania otrzymał Różaniec Św.  i na nowych Różańca odmówiliśmy o 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Bardzo wdzięczni za spotkanie z uśmiechem na ustach i Różańcami w kieszeni wrócili do swych domów.
Dziękuję bardzo za zaproszenie oraz miłe i ciepłe spotkanie zarówno Księdzu Proboszczowi, Wolontariuszom i Seniorom. Do zobaczenia wkrótce. Bo oczywiście nie możecie zaprzestać. Seniorzy już czekają na kolejne spotkanie.

Anna Lis

20 lat Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu

20 lat Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu

Dyrektorem Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego jest Elżbieta Stolarczyk. – Naszą główną ideą jest zaopiekowanie się dzieckiem, które zostało pozbawione domu i możliwości wychowywania w rodzinie. Podsumowując 20 lat naszej działalności okazało się, że znaleźliśmy nowy dom dla ponad 500 naszych podopiecznych. To efekt naszej pracy i naszych pracowników – powiedziała dyrektor Elżbieta Stolarczyk.

Dyrektor Stolarczyk dodała, że obecnie w placówce pracują cztery osoby. – Ale 20 lat historii naszego ośrodka to dużo większa liczba osób. Jestem czwartym dyrektorem. Wcześniej byli nimi: Honorata Trzaskalska, Andrzej Gołębiowski i Bożena Bardziak. Wszystkim nam towarzyszyła dewiza życiowa biskupa Jana Chrapka, aby iść przez życie tak, aby ślady naszych stóp przetrwały nas. Tworzenie dobrych miejsc dla dzieci, nowych rodzin jest spełnieniem tych słów – powiedziała Elżbieta Stolarczyk.

 

Ks. Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas wyraził radość, że pół tysiąca dzieci znalazło nowy dom dzięki działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. – To dzieło jest takim bijącym sercem na mapie instytucji prowadzonych przez Caritas. Nie byłoby tego ośrodka, gdyby nie biskup Jan Chrapek. Piękne jest to, że adopcyjni rodzice spotykają się między sobą, że mamy kontakt z nimi – powiedział ks. Damian Drabikowski.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka, 8 września 2001 roku. Placówka przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka. Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się wiele rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

Do ośrodka zgłaszają się także matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości. W swojej pracy pracownicy placówki kierują się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Radomscy radni zaniepokojeni o los bezdomnych

Radomscy radni zaniepokojeni o los bezdomnych

W sprawie osób bezdomnych, które spożywają nielegalnie produkowany alkohol oraz punktów sprzedaży takich napojów zebrała się w piątek, 2 lipca Komisja ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele Caritas Diecezji Radomskiej, Wydziału Zdrowia UM, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej. Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w Radomiu istnieje 11 punktów nielegalnie sprzedających alkohol. O sytuacji osób bezdomnych, które spożywają substancje zagrażające życiu mówiła Anna Lis z Caritas Diecezji Radomskiej:

Członkowie Komisji ds. Polityki Senioralnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli wniosek do prezydenta Radomia, by zobowiązał podległe mu służby do kontrolowania takich miejsc – poinformował przewodniczący komisji radny Marcin Kaca:

Szacuje się, że 95% procent osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu. W pewnym okresie zniknęło nagle ok. 40 bezdomnych, którzy na co dzień korzystali z pomocy Caritas. Wielu było leczonych z powodu zatruć, niektórzy zmarli. O zaistniałej sytuacji w czerwcu radnych poinformował dyrektor Caritas ks. Robert Kowalski, który poprosił o interwencję w tej sprawie.

Tekst: Elżbieta Warchoł / Radio Plus Radom

Uroczyste otwarcie DPS-u w Drzewicy

Uroczyste otwarcie DPS-u w Drzewicy

Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy to jedna z większych inwestycji Powiatu Opoczyńskiego ostatnich lat. Jak wyjaśnia starosta Marcin Baranowski, na jej realizację powiatowy samorząd wydał ponad 14 mln zł.

Dyrektor placówki Agnieszka Brola wyjaśniła, że przed rozbudową drzewicki DPS zajmował dwa budynki.

Podczas nabożeństwa otwierającego uroczystości ks. Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, nawiązał do czasu, w którym DPS w Drzewicy zmagał się z pierwszą falą koronawirusa.

O pomocy kierowanej do drzewickiego DPS-u, ale także innych tego typu placówek w całym kraju mówiła podczas uroczystości minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W czasie pandemii pomoc drzewickiej placówce zaoferował m.in. poseł Robert Telus, który kilka dni pracował tu jako wolontariusz.

Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski dziękował, że tak duża i potrzebna inwestycja przeprowadzona została właśnie w Drzewicy. Dziękował także personelowi za zaangażowanie w pracę.

W drzewickim DPS-ie mieszka 77 osób. Pani Anna jest tu od ponad trzech lat. Jak przyznaje, dzięki przeprowadzonej inwestycji znacznie poprawiły się warunki życia mieszkających tu osób.

Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi, tortu dla mieszkańców i występów artystycznych.

Źródło: Marcin Prejs / Radio Plus Radom

Wartość pomocy Caritas w walce z pandemią przekroczyła milion złotych

Wartość pomocy Caritas w walce z pandemią przekroczyła milion złotych

Wartość darów, które za pośrednictwem radomskiej Caritas trafiły do potrzebujących, wyniosła ponad 1 mln złotych. Był to sprzęt medyczny i środki ochronne, które trafiły m.in. do domów pomocy społecznej czy innych instytucji, gdzie wystąpiła trudna sytuacja związana z koronawirusem.

– Minął rok walki z koronawirusem, ale nie śpiewaliśmy sto lat covidowi, bo chcemy jak najszybciej zapomnieć ten trudny dla nas wszystkich czas – mówi ks. Robert Kowalski, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Dodaje, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wsparcie ludzi dobrej woli. W ciągu ostatniego roku udało się nabyć sprzęt dla szpitali, domów pomocy społecznej, czy pogotowia ratunkowego. Caritas przekazywała kombinezony, przyłbice, płyny dezynfekujące, rękawice. Były to również respiratory i koncentratory tlenu.

– Tam, gdzie był problem w diecezji, tam staraliśmy nieść pomoc. To jest duża sprawa, że mogliśmy uczestniczyć w przekazywaniu darów dla instytucji, które potrzebowały wsparcia. Ponadto nasi wolontariusze pomagali seniorom w robieniu zakupów – dodał ksiądz dyrektor.

Dzisiaj Caritas przeżywa trudny czas, bo zastanawia się, w których placówkach ograniczyć działalność. – Nie ma możliwości wprowadzenia pracy w systemie hybrydowym. Dzisiaj pracujemy 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Obserwujemy syndrom zmęczenia naszych pracowników i wolontariuszy – powiedział ks. Robert Kowalski.

Na specjalny fundusz “Pomagam”, który utworzył na początku ubiegłego roku ówczesny biskup radomski Henryk Tomasik, wpłynęło ponad 194 tys. złotych. Za te środki zakupiono fumigatory do szpitali, urządzenia do dezynfekcji dużych powierzchni, kombinezony ochronne, rękawiczki ochronne czy maseczki ochronne jednorazowe.

Wsparcia udzielono szpitalom w Radomiu, Przysusze i Kozienicach oraz Sanepidowi w Radomiu, jak również Domom Pomocy Społecznej w Drzewicy, Jedlance, Krzyżanowicach, Niedabylu, Radomiu i Wierzbicy. Pomoc trafiła również do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Goździe Starym i Radomiu, prowadzonym przez Siostry Niepokalanki oraz do Domu Księży Emerytów.

Caritas Diecezji Radomskiej przekazała też dla szpitala w Kozienicach specjalistyczne urządzenie do fumigacji. Dzięki niemu sprawniej i dokładniej można przeprowadzać dezynfekcję karetki czy szpitalnego pomieszczenia.

Źródło: Radosław Mizera / Radio Plus Radom