Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia laureatem nagrody Viventi Caritate

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia laureatem nagrody Viventi Caritate

Wyróżnieniem Viventi Caritate honorowane są osoby, ruchy, instytucje, które są aktywne charytatywnie, społecznie, czy kulturalnie i w ten sposób wypełniają ewangeliczne wezwanie do miłowania czynem. Wielokrotnie mówił o tym w czasie posługi duszpasterskiej bp Chrapek. Dlatego też nagrodę otrzymują osoby i instytucje, które – zdaniem kapituły – kierują się na wzór bp. Jana pasją wiary i wynikającą z niej chęcią służenia bliźnim.

W homilii bp Marek Solarczyk mówił, że stajemy dzisiaj z wdzięcznością za życie i posługę pasterską biskupa Jana Chrapka. Ordynariusz radomski powiedział, że Viventi Caritate jest symbolem „wyjątkowej tajemnicy i bogactwa wielu dzieł charytatywnych, których potwierdzeniem i szczególną nadzieją na trwanie jest Caritas”. – Przywołując z wdzięcznością osobę bpa Jana Chrapka, stając z szacunkiem wobec wszystkich, którzy niosą i wypełniają dzieła miłosierdzia, chciejmy przede wszystkim pielęgnować to wszystko, co tajemnicą Boga i Jego miłością – mówił ksiądz biskup.

Zanim ogłoszono laureata tegorocznej nagrody głos zabrał Zbigniew Miazga, prezes Funduszu Biskupa Jana Chrapka. – Bp Jan żył szybko, jakby się spieszył, jakby miał świadomość swego ograniczonego czasu. Takim go zapamiętałem już od pierwszego roku jego kapłaństwa. Kiedy pytano go o to niesamowite tempo i intensywność działań przywoływał powiedzenie: „Lepiej krótko płonąć, niż długo kopcić”. Spalał się jak świeca dająca ciepło i światło. Mieliśmy ten przywilej ogrzania się w jej blasku – mówił Zbigniew Miazga.

Nagrodę Viventi Caritate odebrał ks. Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który przypomniał, że bp Jan Chrapek był jednym z pomysłodawców fundacji. – Bp Jan mówił, abyśmy zawsze czynili dobre rzeczy. Trzeba tutaj ogromnego wysiłku i poświęcenia, aby to czynić. Taka jest właśnie nasza fundacja. Dziękuję za to piękne wyróżnienie. To nagroda dla całego Kościoła w Polsce, przecież ostatnio zbieraliśmy fundusze dla naszych stypendystów. Zrobimy wszystko, by nasze dzieło wciąż trwało – powiedział ks. Dariusz Kowalczyk.

Na dyplomie, który razem ze statuetką otrzymał laureat, napisana jest sentencja bp. Jana Chrapka: „Życie należy przeżywać z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich”. Laureat otrzymał statuetkę autorstwa artysty rzeźbiarza Sławomira Gęsiaka, która jest – jak przypominają przedstawiciele Funduszu Biskupa Jana Chrapka – „alegorią otwartego serca i rodzącej się z niego miłości”. Uroczystość wręczenia nagrody prowadził Wojciech Sałek z Radia Plus Radom.

Bp Jan Chrapek (1948-2001) był od 1975 r. kapłanem zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). Przez wiele lat pracował w środkach społecznego przekazu, m.in. był redaktorem naczelnym wydawanego przez jego zgromadzenie miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.25 marca 1992 r., po przeprowadzeniu reformy administracyjnej Kościoła w Polsce, Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, skąd w 1994 przeniósł go na podobne stanowisko w diecezji toruńskiej, a 28 czerwca 1999 mianował go biskupem radomskim. Stanowisko to pełnił tylko dwa lata – do tragicznej śmierci w wypadku samochodowym 18 października 2001 r.

Bp Chrapek kontynuował i rozwijał dzieła charytatywne w diecezji radomskiej. Szczególny też akcent kładł na duszpasterstwo młodzieży – w pamięci wielu pozostały Apele Młodych gromadzące kilkutysięczne rzesze młodzieży. Odbywają się do dzisiaj.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

20. rocznica tragicznej śmierci bpa Jana Chrapka

20. rocznica tragicznej śmierci bpa Jana Chrapka

Posługę biskupa Jana Chrapka wspomina Adam Włodarczyk, który w latach 1998 – 2002 sprawował urząd prezydenta Radomia z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wspomina, że w 1999 roku do Radomia „przyszedł wyjątkowy człowiek, niskiego wzrostu, ale wielkiego ducha, który zmienił oblicze miasta i diecezji. Włodarczyk podkreślił, że działania biskupa Jana były prospołeczne. Mówi, że wiele jego inicjatyw było odpowiedzią na „szalejące wówczas bezrobocie i upadające zakłady pracy. – To był czas, kiedy ludzie nie wiedzieli, gdzie mają szukać wsparcia. To wówczas w Radomiu powstawały stołówki dla ubogich. Jako miasto pomagaliśmy organizacyjnie w tym zakresie. Biskup Chrapek dostrzegał, że Radom potrzebuje wsparcia. To właśnie dzięki niemu powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna. To był efekt rozmów biskupa Chrapka z Longinem Komołowskim, wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem pracy i polityki społecznej. Biskup przełamał wszystkie wątpliwości związane z utworzeniem strefy. To jest ten ślad, który zostawił po sobie nietuzinkowy człowiek, który przejdzie do historii miasta – powiedział Adam Włodarczyk.Biskup Jan Chrapek był jednym z pomysłodawców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, której celem jest upamiętnienie pontyfikatu św. Jana Pawła II. – Warto przypomnieć, że kiedy powstała fundacja w diecezji radomskiej były miejsca, gdzie bezrobocie przekroczyło 40 procent. To wówczas zaczęliśmy podawać dłoń młodym ludziom, którzy chcieli się kształcić, nie mając środków finansowanych – powiedział ks. Dariusz Kowalczyk, prezes zarządu Fundacji DNT.

Ks. Dariusz Kowalczyk mówi, że bp Jan Chrapek kochał media. – Miał ogromy wpływ na ich kształtowanie. Zależało mu na tym, by istniały profesjonalne media katolickie krajowe i lokalne. Miał wówczas świadomość, że kształt życia społecznego i w pewnym sensie Kościoła, w dużym stopniu będzie zależał od tego, czy będziemy umieli tworzyć i korzystać z mediów – powiedział prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Materialnym śladem posługi duszpasterskiej drugiego ordynariusza radomskiego jest Fundusz Biskupa Jana Chrapka, który istnieje przy Caritas Diecezji Radomskiej. W ciągu 20 lat współfinansował m.in. zakup mammografu. Wspierał profilaktyczny program raka piersi, adaptację budynku z przeznaczeniem na dom matki i dziecka – ofiar przemocy w rodzinie, działalność Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, czy budowę ośrodka “Emaus”. – Biskup Jan napisał, że w życiu najważniejsze jest żyć miłością do Boga i do ludzi. Z podziwem i wdzięcznością patrzymy na ciągle wyraźne ślady jego stóp, których nie zasypał piasek pędzony wiatrem historii. Z tej wdzięczności i zobowiązania zrodziła się przed 20 laty inicjatywa Funduszu im. bp. Chrapka – powiedział Zbigniew Miazga, prezes Funduszu Biskupa Jana Chrapka. Dodał, że dzisiaj Fundusz wydaje kalendarz diecezji radomskiej, a kapituła funduszu przyznaje nagrodę Viventi Caritate.

Ks. Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas dodał, że bp Jan Chrapek pozostawił wyraźne ślady na polu działalności charytatywnej. – To postać, której ślady stóp odcisnęły się w naszej działalności, w dziełach, który istnieją do dzisiaj. To m.in. Katolicki Ośrodek Adopcyjny, który powstał kilka miesięcy przed jego śmiercią. Bp Jan jest dla nas wzorem do naśladowania – powiedział ks. Drabikowski.

20 lat temu, w czwartek 18 października biskup Jan Chrapek wracał do Radomia z zajęć prowadzonych dla studentów dziennikarstwa w Warszawie. Spieszył się na Mszę, którą miał odprawić o 18.00. Na wysokości miejscowości Siekluki, ok. godz. 17.15, zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu prosto pod ciężarowego stara. Późniejsze badania wykazały, że żył jeszcze przez godzinę. Świadkowie wypadku próbowali wydobyć biskupa z rozbitego samochodu, jednak gdy przyjechała karetka, biskup już nie żył.

W jego pogrzebie w katedrze radomskiej uczestniczyło 50 tys. osób. Biskup Chrapek został pochowany w specjalnie wybudowanej krypcie w kruchcie po lewej stronie katedry. Na przedniej ścianie sarkofagu widnieje napis: “Jego Ekscelencja Biskup Jan Chrapek. Ur. 18 VII 1948 r. – zm. 18 X 2001. Ordynariusz Diecezji Radomskiej 1999-2001. „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”

Biskup Jan Chrapek miał 53 lata. Był jednym z najpopularniejszych polskich biskupów, szczególnie dobrze znanym w środowisku dziennikarskim, z którym od lat blisko współpracował. Jego dewizą biskupią były słowa: „Quis ut Deus” (Któż jak Bóg).

Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Odpowiadał z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich (CCEE) za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W czasie ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II był wiceprzewodniczącym Komitetu Episkopatu ds. wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Polsce w 1999 r., był również organizatorem wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce w 1997 r.

W 1969 r. złożył śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w Miejscu Piastowym z rąk bp. Ignacego Tokarczuka. Od połowy lat osiemdziesiątych do czasu nominacji biskupiej był przełożonym generalnym tego zgromadzenia. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie z rąk abp. Józefa Kowalczyka. Początkowo był biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej, w 1994 r. objął podobne stanowisko w diecezji toruńskiej, a w 1999 r. został biskupem radomskim.

Bp Chrapek ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (zaocznie), w latach 1969-75 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym, od trzeciego roku studiów robił specjalizację w zakresie socjologii religii i zagadnień pastoralnych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1975-79 odbył studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1981 do 1983 r. był rektorem Papieskiego Sanktuarium ss. M. ad Rupes koło Rzymu. W latach 1984-86 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, wykładowcą na ATK i duszpasterzem inteligencji w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów (księży michalitów) w Warszawie. Od 1986 do 1992 r. był przełożonym generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). Pełnił również obowiązki przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Do ulubionych lektur bp. Chrapka należały dzieła z zakresu mistyki chrześcijańskiej (św. Katarzyna Sieneńska, św. Teresa z Avili, św. Jan od Krzyża, bł. Henryk Suzo, Tomasz á Kempis) oraz literatura z zakresu zagadnień duszpastersko-społecznych, poezja (Herbert, Miłosz, Szaruga, Tuwim, Kamieńska). Jego dewizą życiową były słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”. Interesował się muzyką poważną, malarstwem, turystyką, zbierał również pamiętniki.

Biskup Jan Chrapek wieloktrotnie apelował do Polaków, by wcielali w życie nauki św. Jana Pawła II i żyli wartościami głoszonymi przez papieża-Polaka:

Przypomnijmy, że 18 października Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała służba zdrowia: lekarze, pielęgniarki, czy siostry zakonne pracujące w szpitalach i domach opieki. Tego dnia w radomskiej katedrze będzie celebrowana msza święta w intencji pracowników służby zdrowia, a wcześniej, bo o 17.15 – zostanie odmówiona modlitwa różańcowa.

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content