Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego: spadła liczba adopcji

Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego: spadła liczba adopcji

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku ośrodek zakończył 8 procedur adopcyjnych dla 9 dzieci. Ponadto w trakcie jest 9 procedur dla 12 dzieci. – Biorąc pod uwagę liczbę pracowników naszego zespołu jest to imponująca liczba. Niestety, ale z drugiej strony wydłużył się czas postępowań na etapie sądowym. Procedury, które zamykane były w ciągu kilku miesięcy, wydłużyły się dwukrotnie. Prawdą jest, że w okresie ostatniej pandemii odnotowaliśmy spadek zainteresowania adopcją – mówiła Elżbieta Stolarczyk, która była gościem Radia Plus Radom. Zdaniem specjalistów na spadek ilości postępowań adopcyjnych wpłynęła również ogólna sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz inflacja.

W wielu ośrodkach adopcyjnych odbywają się dzisiaj dni otwarte, podczas których można dowiedzieć się więcej o tej drodze do rodzicielstwa. To dobry moment na uzyskanie odpowiedzi, czym adopcja jest i czym nie jest, oraz co można zrobić, by zostać kandydatem na rodzica adopcyjnego.

 

– Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, by uświadamiać, czym jest sam proces, ale też obalać mity i przekłamania na jej temat – zauważyła Elżbieta Stolarczyk. Dodaje, że w swojej pracy ośrodek kieruje się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udziela pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny pomaga rodzinom, które chcą adoptować dziecko, rodzinom i kobietom w ciąży, rozważające decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, rodzinom adopcyjnym, potrzebujących wsparcia psychologicznego-pedagogicznego.

Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w Ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

Do Ośrodka zgłaszają się matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej został powołany dekretem biskupa radomskiego Jana Chrapka 8 września 2001 roku.

Tekst: Radosław Mizera / Radio Plus Radom

Skip to content