Zmiana warty w radomskiej Caritas

Zmiana warty w radomskiej Caritas

Ks. Drabikowski przez ostatnie 7 lat był zastępcą dyrektora radomskiej Caritas. – Czuję wielką odpowiedzialność, bowiem jako dotychczasowy zastępca dyrektora diecezjalnej Caritas, mam świadomość dzieła, jakie biorę na siebie. To nie tylko nasi pracownicy, ale ogromna rzesza wolontariuszy, którzy każdego dnia pomagają potrzebującym – powiedział 42-letni ks. Damian Drabikowski, zapowiadając jednocześnie, że w najbliższym czasie zorganizuje konferencję prasową, na której nakreśli rozwój i kierunek pracy Caritas Diecezji Radomskiej.

Z kolei zastępcą dyrektora radomskiej Caritas został ks. Karol Piłat. – Przychodzę do Caritas z doświadczeniem pracy na polu charytatywnym. Spotykałem się z bezdomnymi, potrzebującymi. Dzisiaj musimy pomóc seniorom, tak bardzo dotkniętym samotnością spowodowaną pandemią koronawirusa – powiedział ks. Piłat.

Ks. Damian Drabikowski pochodzi ze Starachowic. Ukończył I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. W roku 2005 z rąk ks. bp Zygmunta Zimowskiego przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku został skierowany do pracy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku. Po 4 latach pracy ks. biskup skierował ks. Damiana do pracy w parafii w Wierzbicy. Następną placówką w posłudze duszpasterskiej była parafia św. Mikołaja w Żarnowie. Po 4 latach pracy został odwołany z funkcji wikariusza i mianowany zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej.

Od początku swojej posługi duszpasterskiej włączał się w służbę ubogim i wykluczonym społecznie poprzez działalność w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu. Wspierał również dzieci i młodzież poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. Był współorganizatorem Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej jak również Ogólnopolskich Mistrzostw Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej. Od początku posługi duszpasterskiej był zaangażowany w działalność społeczno-charytatywną. Organizował i koordynował działania charytatywne we wspomnianych parafiach. Był założycielem i opiekunem Szkolnego Koła Caritas, współorganizował imprezy na rzecz ludzi biednych, chorych oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Natomiast ks. Karol Piłat urodził się w Końskich. Pochodzi z parafii św. Anny w Bedlnie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2012 r. z rąk ks. bp. Henryka Tomasika. W latach 2012 –2016 był wikariuszem parafii św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku. Tam pełnił funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. W ramach dekanatów: jedlińskiego i przytyckiego odpowiadał za przygotowanie młodzieży do ŚDM w Krakowie.

Od 2016 do 2020 roku posługiwał w parafii MB Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej. Pełniąc funkcję duszpasterza młodzieży w Centrum Skarżysko – Kamienna, organizował spotkania cykliczne w ramach „Projekt Wiara”. 28 maja 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obronił licencjat kanoniczny z teologii moralnej. W latach 2020 – 2021 był wikariuszem w parafii Chrystusa Nauczyciela w Radomiu.

Od początku swojej posługi duszpasterskiej włączał się w służbę potrzebującym pomocy. We wspomnianych parafiach organizował letnie kolonie dla dzieci i młodzież z rodzin ubogich. Organizował i koordynował akcje pomocy w ramach: imprezy charytatywnye, świąteczne paczki, pomoc osobom chorym i dotkniętym trudną sytuacją materialną.

 

Tekst: Radosław Mizera / Radosław Mizera

Skip to content