Dziękujemy za wsparcie firmie CERRAD

Dziękujemy za wsparcie firmie CERRAD

Dom Matki i Dziecka z filią w Starachowicach został powołany, by nieść pomoc dzieciom i młodzieży. Obecne przepisy prawa obligują nas do ogromnych zmian, do wyodrębnienia oddzielnych Domów, w których zamieszka po 14-dzieci, co wiąże się ze stworzeniem nowych przestrzeni i generalnym remontem wszystkich łazienek. By sprostać tak dużemu zadaniu, zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie do firmy Cerrad, która działa na terenie miasta Starachowice. Ogromnie ważne było dla nas pozyskanie płytek, bowiem generalnego remontu wymagały wszystkie łazienki dzieci oraz kuchnie. Nasza prośba o przekazanie płytek na modernizację tych pomieszczeń spotkała się z całkowitą przychylnością. Zarówno wychowankowie, jak i pracownicy długo nie mogli uwierzyć w szczodrość i dobro, które nam okazano. W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności Domu Matki i Dziecka serdecznie dziękujemy firmie Cerrad Sp. z o. o. za okazanie nam wsparcia w postaci przekazania płytek, które skrupulatnie wykorzystano. Głęboko wierzymy, że dobro powraca. Życzymy wszystkiego dobrego, wytrwałości w realizacji zamierzeń, światła Ducha Świętego na każdy dzień pełnienia obowiązków oraz szerokich dalszych perspektyw rozwoju.

Wsparcie Fundacji ARP

Wsparcie Fundacji ARP

Zostały zakupione nowe meble, które dzieci same sobie wybrały. Dom Matki i Dziecka z filią w Starachowicach w imieniu swoich wychowanków składa gorące podziękowanie za okazaną pomoc. Każde, nawet najdrobniejsze wsparcie finansowe sprawia, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia dostosowywania naszego domu do wymaganych standardów a tym samym do stworzenia naszym dzieciakom domu o którym zawsze marzyły. Wszystkim członkom Fundacji ARP życzymy dużo pomyślności w życiu codziennym.

Prośba o wsparcie

Prośba o wsparcie

Doposażenia będzie wymagać niemalże każde pomieszczenie w domu. Nasi wychowankowie marzą o przytulnych pokojach, jakich dotychczas
w swym życiu nie mieli. Zakres prac jest ogromny, przez co są one bardzo kosztowne a środki finansowe, którymi dysponujemy są nie wystarczające. Zwracamy się z ogromną prośbą do ludzi życzliwych, sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca o wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych. Każdy może pomóc, liczy się każda przysłowiowa złotówka. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Diecezji Radomskiej: 03 1240 3259 1111 0010 0533 3340 z dopiskiem DMiDz. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 695 250 160, 603 809 965, 48 616 01 16, pytania można kierować również na adres mailowy domjasieniec@caritas.pl. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Szyjemy maseczki

Szyjemy maseczki

Pandemia koronawirusa zmieniła życie wszystkich. Nasi podopieczni dotychczas mocno zaangażowani w życie poza placówką, w pracę oraz naukę, zostali – zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami – w domu. Zmiana dotychczasowego rytmu dnia oraz konieczność dostosowania się do trudnej sytuacji spowodowała u wszystkich ogromny stres. Odizolowana młodzież poczuła bezsilność oraz niepokój, który powiększał się z każdym dniem, co wywoływały docierające ze świata informacje na temat rozprzestrzeniającej się epidemii.
Wychowankowie naszej placówki w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na maseczki postanowili wykorzystać swoje umiejętności i sprzęt. Pod czujnym okiem wychowawcy zaczęli szyć na własne potrzeby maseczki ochronne. Z czasem młodzież dostrzegła potrzebę wspólnego działania i pomocy, dlatego zdecydowała się szyć maseczki również dla wychowawców, pracowników placówki. Zaangażowanie we wspólną akcję szycia maseczek pomogło naszym podopiecznym rozładować stres oraz poczuć, że mimo trudności potrafią i chcą nieść pomoc innym.

 

Źródło: http://www.dmidz-caritas.pl/

Tablety dla naszych dzieci

Tablety dla naszych dzieci

Pandemia koronawirusa sprawiła, że szkoły zostały zamknięte, a dzieciom i młodzieży nakazano pozostać i uczyć się w domach. Szkoły wprowadziły zdalne nauczanie, a nasi podopieczni, podobnie jak i ich rówieśnicy, zamienili szkolne ławki na domowe biurka. Liczna grupa dzieci, którą mamy pod opieką rozpoczęła zdalne nauczanie. Nasza placówka musiała zmierzyć się z dodatkowymi problemami wynikającymi z konieczności prowadzenia nauki na odległość, ponieważ nie wszyscy nasi podopieczni posiadają laptop, tablet czy komputer. Wychowankowie, ku naszemu zdziwieniu, mimo ogromnych trudności dzielili się posiadanym sprzętem oraz dostępem do internetu, wzajemnie sobie pomagając. Mimo to niestety nie zawsze wszyscy dawali radę w odpowiednim czasie przyswoić wiedzę oraz odesłać zadane przez nauczycieli prace domowe.
W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przyszła Grupa Polsat, czyli sieć Plus, Cyfrowy Polsat oraz Fundacja POLSAT. Okazało się, że nasi wychowankowie otrzymają ufundowane przez nią prezenty. Do naszej placówki dotarł wspaniały sprzęt: 15 tabletów oraz dostęp do internetu, który całkowicie odmienił naukę naszych dzieci w tej nowej rzeczywistości. Dzięki otrzymanemu wsparciu kontakt ze szkołą stał się łatwiejszy a odrabianie lekcji sprawniejsze. W imieniu naszych wychowanków składamy ogromne podziękowania Grupie Polsat, Pani Krystynie Aldridge – Holc, Pani Prezes Zarządu Fundacji Polsat oraz pani Agnieszce Grzegorczyk, która jest Członkiem Zarządu Fundacji Polsat, a także naszym przyjaciołom: pani Agnieszce Makowskiej oraz Pani Izabeli Sarzyńskiej – osobom, które od dawna otaczają nas swoją bezinteresowną pomocą.

 

Źródło: http://www.dmidz-caritas.pl/