Koordynator Projektu

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa koordynacja i nadzór nad projektem dystrybucji kart pre-paid dla uchodźców z Ukrainy  (zbieranie dokumentacji projektowej, nadzór nad działaniami projektowymi, terminowe i właściwe koordynowanie działań projektowych, w tym zarządzanie przedsięwzięciami na wszystkich etapach zgodnie z harmonogramem i budżetem)
 • identyfikacja i rejestrowanie beneficjentów projektu,  
 • monitorowanie liczby beneficjentów programu
 • nadzór na prawidłową dystrybucją kart pre-paid, rozwiązywanie problemów technicznych, nadzór i obsługa infolinii dla beneficjentów 
 • regularne przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz ewaluacji na potrzeby Caritas Polska oraz partnerów międzynarodowych
 • koordynacja i nadzór pracy pozostałych członków projektu

Wymagania:

 • mile widziane  doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego w mowie i piśmie
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość  zasad z zakresu zarządzania cyklem projektu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne
 • umiejętność zarządzania oraz nadzorowania pracy zespołu
 • umiejętność realizowania wielu zdań równolegle pod presją czasu
 • otwartość na poszerzanie kompetencji zawodowych, elastyczność, 
 • orientacja na efektywne rozwiązywanie problemów 
 • dobra znajomość narzędzi pracy biurowej (MS Office, narzędzia chmurowe)
 • motywacja do zdobywania doświadczenia zawodowego w sektorze pomocowym

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
   pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi
 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego
 • umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem

Specjalista ds. monitoring i ewaluacji

Caritas Diecezji Radomskiejwe współpracy z Caritas Polska poszukuje specjalistów do realizacji projektu Rapid Response Appeal skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających aktualnie na terenie diecezji. Projekt zakłada dystrybucję kart typu pre-paid w celu udzielenia im finansowego wsparcia uchodźcom. Projekt będzie realizowany we współpracy z  międzynarodowymi podmiotami z obszaru pomocy humanitarnej z wysokim prawdopodobieństwem jego przedłużenia.

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie i ewaluacja procesudystrybucji kart pre-paid dla uchodźców z Ukrainy
 • selekcja i rejestracja beneficjentów projektu zgodnie z wytycznymi
 • zbieranie na bieżąco danych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, weryfikowanie oraz interpretacja danych
 • bieżące identyfikowanie problemów w trakcie realizacji projektu
 • bezpośrednia współpraca z Koordynatorem Projektu oraz Specjalistą ds. Rozliczeń Projektu
 • przygotowywanie raportów dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych na potrzeby Caritas Polska oraz partnerów zagranicznych

Wymagania:

 • mile widziane  doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku 
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego oraz ukraińskiego  w mowie i piśmie
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność analizowania i opracowywania danych 
 • łatwość w nauce obsługi systemów IT do monitorowania i rozliczania projektu
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz organizacyjne, dokładność
 • umiejętność realizowania zadań pod presją czasu
 • duża otwartość na poszerzanie kompetencji zawodowych, elastyczność, 
 • duża orientacja na efektywne rozwiązywanie problemów 
 • dobra znajomość narzędzi pracy biurowej (MS Office, narzędzia chmurowe)
 • motywacja do zdobywania doświadczenia zawodowego w sektorze pomocowym

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
   pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi
 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego
 • umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem.

Specjalista ds. rozliczeń

Caritas Diecezji Radomskiejwe współpracy z Caritas Polska poszukuje specjalistów do realizacji projektu Rapid Response Appeal skierowanego do uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających aktualnie na terenie diecezji. Projekt zakłada dystrybucję kart typu pre-paid w celu udzielenia im finansowego wsparcia uchodźcom. Projekt będzie realizowany we współpracy z  międzynarodowymi podmiotami z obszaru pomocy humanitarnej z wysokim prawdopodobieństwem jego przedłużenia.

Twój zakres obowiązków

 • Monitorowanie wydatków, przygotowywanie raportów finansowych dla projektów międzynarodowych;
 • Stosowanie w praktyce wytycznych raportowania finansowego w zależności od donora
 • Bezpośredni kontakt z członkami zespołu w Caritas diecezjalnej oraz Caritas Polska i donorami zagranicznymi
 • Monitorowanie kwestii finansowych w projekcie na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie);
 • Stosowanie procedur zarządzania finansami implementowanego projektu
 • Monitorowanie procesu wypłacania zasiłków dla beneficjentów projektu

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w budowaniu budżetów projektów międzynarodowych;
 • Doświadczenie w monitorowaniu i raportowaniu finansów w projektach finansowanych przez wielu donorów
 • Bardzo dobra znajomość programu Excel
 • Ogólna znajomość zasad księgowości
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy realizacji specjalistycznego projektu  
   pomocowego we współpracy z parterami zagranicznymi
 • wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i posiadanego doświadczenia zawodowego
 • umowa zlecenie/o pracę na okres 3 miesięcy z realną możliwością przedłużenia (duże prawdopodobieństwo kontynuacji projektu)
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem.
Skip to content