Wydarzenie to, pod nazwą „STYGMATY WSPÓŁCZESNOŚCI. Bezdomność, wymuszona prostytucja, uchodźstwo, pozbawienie wolności”, było jedną z inicjatyw, które towarzyszą obchodom Roku Jubileuszowego św. Ojca Pio, ogłoszonego dla uczczenia setnej rocznicy otrzymania przez Świętego Kapucyna stygmatów oraz pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci.

Z licznymi prelegentami poruszane były tematy takie jak: bezdomność, wymuszona prostytucja, uchodźstwo, pozbawienie wolności.

Wszyscy chętni mieli okazję wysłuchać wystąpień , dotyczących różnych aspektów procesu stygmatyzacji społecznej, które wygłosiły osoby na co dzień zajmujące się tym tematem – zarówno teoretycy, jak i praktycy.

Przybliżyli oni zagadnienia stygmatyzacji z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, filozoficznego i duchowego oraz opowiedzieli o własnych doświadczeniach pracy z osobami stygmatyzowanymi.

W pierwszej części konferencji odbyły się wystąpienia prelegentów zajmujących się kwestiami piętna społecznego od strony teoretycznej.

Druga część spotkania poświęcona była kwestiom bezdomności, wymuszonej prostytucji, uchodźstwa i pozbawienia wolności, zaś prelegentami byli praktycy pracujący na co dzień z osobami stygmatyzowanymi.

Obydwie części konferencji podsumowane zostały panelem dyskusyjnym z udziałem prelegentów.

Źródło: Streetworkerzy Caritas Diecezji Radomskiej

Skip to content