Studenci WSH już od lat dzielą swój czas i siły na pracę także poza uczelnią. Teraz stawiają sobie za celedukacyjne i wychowawcze wsparcie wychowanków domu dziecka oraz świetlicy socjoterapeutycznej poprzez wspólne odrabianie z nimi lekcji i spędzanie czasu wolnego. Chcą odwiedzać chorych w hospicjum domowym,zaangażować się w pracę pedagogów ulicy i streetworkerów, zaangażować się w działania pomocowe dla seniorów i osób potrzebujących wsparcia oraz niepełnosprawnych. – Caritas daje ogromne możliwości – przyznaje studentka Katarzyna Milewicz.

– To początek naszej współpracy, ale wolontariusze już angażują się w szereg działań, w tym m.in. w “Telefonie Zaufania”, hospicjum domowym czy ze streetworkerami. Mam nadzieję, że ta wspłpraca przyniesie wiele owoców – mówi dyr. radomskiej Caritas ks. Damian Drabikowski.

Na owocną współpracę liczy też prodziekan wydziału nauk społecznych WSH w Radomiu, opiekunka koła wolontariatu dr Milena Matuszewska-Birkowska.

– Nasi studenci chcą realizować wszystkie pomysły. Mam nadzieję, że dołożą jeszcze własne do wspólnych akcji i razem z Caritas Diecezji Radomskiej ud nam się pomóc jak największej liczbie osób – dodaje prodziekan.

 

Tekst: Monika Nowakowska / Radio Plus Radom

Skip to content