W dniach 13.01.2020 i 15.01.20120 streetworkerki Caritas Diecezji Radomskiej przeprowadziły trzy multimedialne prelekcje na lekcjach wychowawczych w PSP 31 i PSP 14 Integracyjnej w Radomiu.
Wydarzenie miało na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Spotkanie uświadomiło młodzieży czym jest bezdomność, jakie są jej przyczyny , rodzaje i skutki. Naszym zadaniem było uzmysłowienie jaki sposób efektywnie pomagać osobom wykluczonym społecznie. Młodzież była bardzo zainteresowana problemem bezdomności oraz formami pomocy jakie oferuje system pomocowy.
Kontakt i współpraca zrodziła się podczas zbiórek zorganizowanych przez streetworkerki do których włączyły się szkoły. Prelekcje były wynikiem zainteresowania i potrzebą uzupełnienia wiadomości dotyczących pomocy osobom bezdomnym.

 

Źródło: CDR

Skip to content